Afvænning af sut

Tandlæger anbefaler, at man påbegynder afvænning af sut omkring tre års alderen. Det gælder om at finde det rette tidspunkt, hvor barnet er inde i en stabil udviklingsperiode, og hvor der ikke sker for mange store omvæltninger i barnets liv. Afvænning af sut kan være en stor indgriben i barnets hverdag, hvis sutten har været brugt dagligt, så vær tålmodig og pres ikke afvænning af sut igennem, før barnet er klar.

sutafvænning Hvorfor er det vigtigt med afvænning af sut?
Årsagen til at det er vigtigt med afvænning af sut omkring 3-års alderen er, at sutten hæmmer den sproglige udvikling. Derudover kan langvarig brug af sut ødelægge tandstillingen og gøre det nødvendigt med senere brug af tandbøjle. Afvænning af sut betyder for mange børn en øget selvstændighedsfølelse og et sidste afgørende skridt væk fra babystadiet.

Hvornår er barnet klar?
Afvænning af sut bør ske på et tidspunkt, hvor der ikke sker for store forandringer i barnets liv, såsom overgang fra vuggestue til børnehave, flytning, skilsmisse, dødsfald, nye søskende eller lignende. Det bør heller ikke være på et tidspunkt, hvor barnet har været sygt i længere tid eller på anden måde mangler kræfter og overskud. Sutten forbindes af de fleste børn med trøst, og afvænning af sut bør derfor ikke ske i en periode, hvor barnet har et stort behov for trøst.

De første skridt
Det er en god idé at påbegynde afvænning af sut med en blid nedtrapning. Fra måske at have brugt sut det meste af døgnet, kan I vænne barnet til, at sutten kun bruges i forbindelse med søvn og trøst. Gør det til en vane at bede barnet om at lægge sutten og forklar tydeligt, hvornår sutten bruges, og hvornår den ikke bruges. Således holdes brugen af sut på et minimum og letter afgangen til den totale afvænning af sut.

Farvel, sut
Det er en god idé at fastsætte en bestemt dato til den endelige afvænning af sut. På den måde kan I sammen med barnet forberede en lille afskedsceremoni, der tydeliggør beslutningen. Ceremonien i forbindelse med afvænning af sut kan for eksempel være, at I hænger sutten op i et træ, forærer den til tandlægen, sender den til Julemanden på Grønland eller til nogle fattige børn i Afrika. Da afvænning af sut er en stor begivenhed i barnets liv, kan I eventuelt kombinere ceremonien med en gave eller en god oplevelse. På den måde forbinder barnet begivenheden med noget positivt, og hvis der efterfølgende bliver spurgt efter sutten, kan I henvise til de fælles oplevelser.

Efter afvænning af sut
Det er meget forskelligt, hvor hurtigt barnet kommer sig over denne afvænning af sut. Nogle børn accepterer med det samme, mens andre er længere tid om det. Det er vigtigt, at I som forældre står fast ved beslutningen, også selvom det fører til gråd og søvnløse nætter. Bare rolig, det går over igen. Husk efter afvænning af sut at fjerne alle sutter fysisk fra hjemmet og giv eventuelt barnet en erstatning i form af en sovebamse eller lignende.

Tags: , , ,Pages

Categories