Den gode børneopdragelse

Et af de vigtigste udgangspunkter når det gælder børneopdragelse er, at man som forældre bliver enige om en opdragelsesstrategi. Man skal med andre ord blive enige om et regelsæt og nogle værdier, som gælder i familien. Det gælder både dagligdags regler, men også mere grundlæggende holdninger, som afspejler den adfærd, man ønsker i familien. Forældre bør derfor diskutere, hvad de helt konkret ønsker at lægge vægt på i deres børneopdragelse og nå til en enighed om, hvordan denne skal udleves.

Splitting
Grunden til, at det er vigtigt med enighed omkring børneopdragelse er, at barnet har brug for konsistens og faste rammer. Hvis forældrene er uenige og modsiger hinanden, oplever barnet utryghed. Børn har brug for, at de voksne bestemmer og står sammen. En anden fare ved uoverensstemmelser mellem forældrenes holdning til børneopdragelse er, at barnet meget hurtigt vil begynde at spille forældrene ud mod hinanden, et begreb der i psykologien kaldes for splitting. Lader man splitting præge familiens børneopdragelse, går det ikke kun ud over barnet men også over parforholdet.

Når det går galt
Selvom man som forældre har sat sig klare mål for sin børneopdragelse, er det ikke altid, at resultatet stemmer overens med forventningerne. Årsagerne til fejlslagen børneopdragelse kan være, at der ikke er blevet sat klare grænser for barnet, at barnet ikke har fået nok tid eller opmærksomhed, at forældrene har overvurderet barnets formåen og givet det for meget ansvar, at barnet ikke er blevet stimuleret tilstrækkeligt, enten intellektuelt eller motorisk, at der ikke er blevet lyttet til barnet, eller at barnet ikke har haft tilstrækkeligt med muligheder. Disse er nogle af de mest almindelige vanskeligheder, når det gælder børneopdragelse, og selvom man gør sit bedste, vil man som forældre uundgåeligt falde i en af fælderne.

Den gode børneopdragelse
Den gode børneopdragelse indeholder masser af ubetinget kærlighed, tid og omsorg. Med udgangspunkt heri, gælder det som forældre om at lære barnet, hvad der er rigtigt og forkert. Om empati og om at respekterer andre mennesker. Derudover indeholder den gode børneopdragelse en forståelse af barnets styrker og svagheder samt en evne til at aflæse dets signaler, således at man kan støtte dets valg i livet og hjælpe det med at opbygge nogle gode vaner og rutiner, som det kan have glæde af resten af livet.

Klare grænser
Centralt i den gode børneopdragelse er klare, faste rammer, som ikke skal diskuteres. Det gælder både sengetid, spisning osv. Naturligvis skal man også lytte til barnets ønsker og behov, men for børn er det tryghedsskabende at ikke alt er til diskussion. Børn har brug for, at deres forældre tager beslutninger og står fast ved dem. En børneopdragelse med faste rammer er ikke det modsatte af en respektfuld børneopdragelse. Det er tværtimod en børneopdragelse, hvor de voksne tager deres ansvar på sig og handler ud fra barnets bedste.

De store børn
I takt med at barnet bliver ældre, ændres de daglige problemstillinger i familiens børneopdragelse. Fra spørgsmålet om, hvorvidt man må kaste med maden eller ej, bliver spørgsmålene rettet omkring skole, uddannelse og venner. Grundpillerne i børneopdragelse er dog fortsat de samme, uanset hvor gammelt barnet bliver. Nemlig ubetinget kærlighed, tid og omsorg.

Tags: ,Pages

Categories