Babys udvikling 9-12 måneder

I løbet af babys udvikling 9-12 måneder opnås en øget selvkontrol og selvstændighed. Bevægelserne er bevidstgjorte, og der er stabilitet og styrke nok i kroppen til, at barnet kan øve de første skridt. Også finmotorikken forbedres i løbet af babys udvikling 9-12 måneder. Barnet lærer det såkaldte pincetgreb, og rumforståelsen udvikles. I takt med den motoriske udvikling, sker der også store forandringer mentalt, idet barnet øver sig i at gå til og fra sine forældre og dermed udforske verden på egen hånd.

babys udviklingGrovmotorik
Babys udvikling 9-12 måneder afslutter det lange forspil til de første skridt. Ikke alle børn når at tage deres første skridt i denne periode, men grundlaget er nu på plads, idet kroppen har den fornødne styrke, balance og stabilitet. I løbet af babys udvikling 9-12 måneder forfines stabiliteten i hofter, ben og fødder. Barnet er langt mere kontrolleret i sine bevægelser og styrer dem bevidst. Barnet kan nu sidde stabilt, både på hug og på numsen. Det kan selv sætte sig op og lægge sig ned igen.

Finmotorik
Pincetgrebet introduceres under babys udvikling 9-12 måneder. Nu kan tommel- og pegefinger samarbejde, så barnet kan løfte selv meget små genstande og undersøge dem. Netop dette pincetgreb danner grundlag for hele menneskehedens udviklingshistorie, og vi er det eneste pattedyr, som evner dette fingergreb. I forbindelse med pincetgrebets introduktion, får barnet mulighed for at lege med en masse nyt legetøj og således træne fingerfærdighederne yderligere. I løbet af babys udvikling 9-12 år, vil barnet kunne pege, slå legetøj mod hinanden, bladre i en bog, bygge med klodser, åbne låg, kaste med bolde og meget mere.

Psykisk udvikling
De psykiske forandringer kommer for alvor på banen i løbet af babys udvikling 9-12 måneder. Den øgede selvstændiggørelse, der opstår i forlængelse af motorisk formåen, er spændende og angstprovokerende på samme tid. Barnet øver sig i at fjerne sig fra mor og far og nærme sig igen. Barnet udforsker verden og får en forståelse for begreber som her og der, komme og gå, væk og sammen med. Rumforståelsen spiller en stor rolle i babys udvikling 9-12 måneder. Barnet undersøger sig selv i forhold til omgivelserne, og opdager så småt, at der er en stor verden udenfor hjemmet.

Børnepasning
I løbet af babys udvikling 9-12 år sker den første afgørende adskillelse mellem barn og forældre, nemlig når barnet begynder i vuggestue eller dagpleje. Det er en stor forandring for både barn og voksne, og for nogle familier kan det tage lang tid at vænne sig til den nye hverdag. Det er en god idé at indøve nogle faste ritualer både ved aflevering og hentning, som signalerer overfor barnet, at det er okay, at I går, og at I nok skal komme tilbage. Hvis også forældrene viser, at de har svært ved adskillelsen, smitter det af på barnet.

Sprog
Sproget forandrer sig meget i løbet af babys udvikling 9-12 måneder. De pludrende lyde bliver til stavelser og hjemmelavede ord. Barnet lytter opmærksomt og begynder at kæde ord og genstande sammen. I slutningen af babys udvikling 9-12 ord siger barnet måske sit første ord. Det er også i denne periode, at barnet begynder at reagere på sit eget navn.

Tags: , ,Pages

Categories