Barnets sproglige udvikling

Barnets sproglige udvikling begynder allerede, mens barnet ligger i maven og hører sine forældres stemmer. Så snart barnet er født, vil det træne sin sproglige udvikling og kommunikation gennem øjenkontakt, forskellige former for gråd og små strubelyde. Allerede i løbet af de første 3 måneder, vil barnets sproglige udvikling tage fart med en-stavelses pludren og mundbevægelser, der efterligner de voksnes.

sproglig udvikling3-9 måneder
Den sproglige udvikling 3-6 måneder indebærer begyndende skelnen mellem ord. Barnet begynder at pludre med sig selv og udtrykker følelser med stemmen. Fra 6-9 måneder vil den sproglige udvikling inkludere de første konsonantlyde. Barnet begynder at lege med sin egen stemme ved at skrige og lave høje lyde. Barnets pludren bliver mere varieret, og barnet begynder at reagere på sit eget navn.

9-12 måneder
Fra 9-12 måneder bliver den sproglige udvikling hos barnet stadig mere personlig. Barnet anvender lyde til at kommunikere og få opmærksomhed. Det reagerer med mimik og bruger lydene som meddelelser. Barnet forstår flere ord og siger måske sit første ord selv. I denne alder kan den sproglige udvikling stimuleres gennem billedbøger og højtlæsningsbøger, som barnet får en stadig større interesse for.

12-18 måneder
Den sproglige udvikling 12-18 måneder har mere karakterer af sprog end af pludren. Barnet forstår flere ord og siger enkelte ord selv. Det aktive ordforråd er på cirka 15-20 ord. Barnet bruger betydningsbærende ord for at få opfyldt behov. Det begynder også at kunne koble ord og genstande og kan gentage nye ord, som de voksne siger.

18-24 måneder
Når barnet er 18-24 måneder, er den sproglige udvikling båret af spørgsmålet ”hvad er det?” Barnet spørger om alt for at få større forståelse for sin omverden. Ordforrådet er nu på cirka 200 ord. Barnet begynder at kunne udtrykke følelser med ord, for eksempel ked af det, glad, sur, gal. Det er under denne den af den sproglige udvikling, at barnet for første gang begynder at sætte ord sammen til små sætninger.

24-30 måneder
Under barnets sproglige udvikling 24-30 måneder, kan barnet lære nemme rim, remser og børnesange. Barnet lytter og gentager og forøger i denne periode sit ordforråd til 300 ord. Nu kan barnet udtale ord med helt op til fire stavelser. I løbet af barnets sproglige udvikling 24-30 måneder begynder den første bøjning af ordene i flertal, datid osv. Det er også nu, at barnet begynder at bruge stedord, såsom jeg, du, os osv.

30-36 måneder
Fra barnet er 30-36 måneder kan den sproglige udvikling for alvor stimuleres gennem sammenhængende historier og fortællinger. Barnet vil begynde at genfortælle dele af historien og digte videre på den. Det er også i denne alder, at barnet begynder at stille spørgsmål og tale om sine egne oplevelser og følelser. Ordforrådet er nu på helt op til 1000 ord. Barnet kan sige sætninger på 4-5 ord og forstå beskeder, der rummer flere informationer.

Tags: ,Pages

Categories