Barnets udvikling 1-2 år

I begyndelsen af barnets udvikling 1-2 år kan barnet pludre udtryksfuldt og sige forskellige lydord såsom vov, muh, hov og hej. Ordforrådet ligger typisk på 6-7 enstavelsesord. Barnet kan reagere på sit eget navn og følge opfordringer, såsom ”kom hen til mor”. I løbet af barnets udvikling 1-2 år opøves desuden en evne til at gentage og efterligne kombinationer af ord og lyde, som for eksempel dyrelyde. Mod slutningen af barnets udvikling 1-2 år er ordforrådet på op til 10 ord.

Grovmotorik
Barnets udvikling 1-2 år fortsætter de store fysiske kompetencer fra barnets første leveår. Nu kan barnet rejse sig ved at holde i møbler, og nogle børn kan også gå frit i rummet. Der er stor interesse for at kravle op og ned ad ting samt for at rejse og sætte sig. Mod slutningen af barnets udvikling 1-2 år kan barnet gå med god koordination også på ujævnt og skrånende terræn. Barnet kan også bøje sig ned, stå på tæer og klatre over forhindringer.

Finmotorik
I løbet af barnets udvikling 1-2 år vil interessen for at tegne for alvor melde sig. Barnet kan holde om blyanten og koordinere bevægelser på papiret. Finmotorikken forfines gennem barnets udvikling 1-2 år, så det selv kan holde om en kop, tage hue og strømper af samt spise selv. Mod slutningen af barnets udvikling 1-2 år kan barnet binde snore op, hamre med ting, trække tøj af og drikke uden at spilde (stort set).

Selvstændighed
Barnets udvikling 1-2 år indebærer en øget selvstændighed og forståelse for omverdenen. Barnet får en øget interesse i at klare tingene selv. Det er også i denne alder, at mange oplever trodsalderen, der optræder som et udslag af barnets øgede selvstændiggørelse. Bevidstheden omkring omverdenen medfører en forsigtighed overfor eksempelvis dyr og store biler, varme kogeplader og lignende. I løbet af barnets udvikling 1-2 år forfines denne selvstændiggørelse gennem efterligning af de voksne. Barnet siger og gør de samme ting som far og mor og får dermed en større forståelse for både omverdenen og sig selv.

Følelsesmæssig udvikling
I takt med at barnets udvikling 1-2 år indbefatter en stadig større forståelse af omverdenen, udvikler barnet en række sociale og følelsesmæssige kompetencer. De første tegn på empati viser sig, eksempelvis er barnet optaget af andre børn der græder, griner osv. Måske begynder barnet at trøste, ae eller kramme. Mod slutningen af barnets udvikling 1-2 år er denne følelsesmæssige formåen forfinet til en grad, hvor barnet kan vise oprigtig hengivenhed, vrede, kærlighed og jalousi. Det er vigtigt, at forældrene lærer barnet at tackle følelserne og vise dem på en hensigtsmæssig måde, men uden at fornægte dem.

Adskillelse
Selvom de fleste børn i denne alder for længst er startet i institution eller dagpleje, kan problematikken omkring adskillelse stadig præge barnets udvikling 1-2 år. Særligt efter perioder, hvor barnet har fået ekstra opmærksomhed, for eksempel i forbindelse med weekender og ferier, kan barnet protestere imod at skulle tilbage i vuggestuen. Som forældre gælder det om at være tydelig, både i tale og kropssprog, så barnet føler sig tryg ved adskillelsen. Fornemmer barnet, at også du er modstander af afleveringen, vil det protestere endnu mere og have svært ved at sige farvel. Gør derfor afleveringen kort og uden for mange følelser. Fortæl barnet, at du kommer igen og henter, og at alt er okay.

Tags: , , ,Pages

Categories