Barnets udvikling 2-3 år

Barnets udvikling 2-3 indebærer et stort gennembrud i den sproglige udvikling. Nu kommer der for alvor fart på den sproglige kommunikation. Barnet kan reagere på spørgsmål og selv pege og spørge ”Hvad er det?” Ordene på en stavelse erstattes af små sætninger på 2-3 ord, og barnet er i stand til at lege med volumen på sin stemme og skiftevis hviske og råbe. Mod slutningen af barnets udvikling 2-3 år begynder ordene at blive bøjet korrekt i flertal og datid, for eksempel ”jeg gik” i stedet for ”jeg gåede” og ”flere is” i stedet for ”flere isser”. Ordstillingen bliver også mere korrekt, og barnet begynder at bruge kendeord. I løbet af barnets udvikling 2-3 år, vil der opstå stadig flere spørgsmål i samtalerne. Barnet anvender bevidst sproget som en måde at komme i kontakt med voksne og få en større forståelse for omverdenen. Sproget anvendes også i stigende grad til at udtrykke behov og ønsker. For eksempel ”jeg er sulten” eller ”jeg skal tisse”.

barnets udviklingGrovmotorik
I løbet af barnets udvikling 2-3 år lærer det at gå op og ned ad trapper, hoppe med begge fødder og kaste en bold fremad med begge hænder. Grovmotorikken er veludviklet, og mange børn oplever en glæde ved at bruge deres krop, eksempelvis ved at danse eller lave gymnastik. Mod slutningen af barnets udvikling 2-3 år kan barnet gribe med to hænder, kravle gennem forhindringer og måske endda slå en kolbøtte.

Finmotorik
Finmotorikken optrænes og forfines gennem barnets udvikling 2-3 år. Nu er fingrebevægelserne så velkoordinerede, at barnet kan lege med små perler, lægge puslespil, dreje nøgler rundt i nøglehuller, dreje og trykke på knapper og lignende. Mod slutningen af barnets udvikling 2-3 år kan det åbne og lukke selv små knapper, klippe med saks, tage tøj på og binde snørebånd op. Den forbedrede finmotorik åbner en helt ny verden af leg og spil for barnet. Du kan stimulere finmotorikken gennem barnets udvikling 2-3 år ved at introducere perler, puslespil, piberensere, garn og lignende.

Følelsesmæssig udvikling
Barnets udvikling 2-3 år indbefatter en gryende identitet og personlighed. Barnet giver i stadig højere grad udtryk for, hvad det kan lide og ikke lide. Også begreber som retfærdigt og uretfærdigt begynder at spille en rolle. ”Vil ikke” er en sætning, der bruges meget i løbet af barnets udvikling 2-3 år. Med hensyn til den sociale udvikling er barnet nu i stand til at lege med andre og deles om legetøjet. Det er også glad for at hjælpe til og samarbejde omkring konkrete opgaver. Mod slutningen af barnets udvikling 2-3 år, har det udviklet en forståelse for rigtigt og forkert og udtrykker stolthed ved ros samt empati og viljestyrke. Relationerne mellem barnet og de voksne udvikler sig og får flere facetter. Barnet får måske en yndlingsvoksen og begynder at give udtryk for sine følelser: ”savner dig” eller ”elsker dig”.

Selvstændighed
Selvstændigheden blomstrer gennem barnets udvikling 2-3 år. Barnet vil helst gøre så meget som muligt selv, eksempelvis klæde sig af og på, rydde op, skære maden ud, vaske sig osv. Barnet efterligner fortsat de voksne og udvikler således sine kompetencer. Mod slutningen af barnets udvikling 2-3 år begynder toilettræningen. For nogle børn er det svært at smide bleen, mens andre synes det er spændende at få lov at bruge de voksnes toilet. Husk at rose barnet, når det tager de første tøvende skridt mod renlighed.

Tags: , , ,Pages

Categories