Barnets udvikling 6-9 år

Barnets udvikling 6-9 år indebærer en øget kropsbevidsthed, og det er vigtigt at stimulere den gennem fysisk aktivitet, leg og sport. Rigtig mange børn dyrker for lidt motion i hverdagen, og det kan i kombination med en øget kropsoptagethed give et negativt selvbillede. For at stimulere motorik og selvværd under barnets udvikling 6-9 år, bør der derfor være fokus på lystbetonede og legende former for sport, som har en gavnlig virkning både på motorikken, koncentrationen, energiniveauet og humøret.

barnets udvikling

Hjernens udvikling
I løbet af barnets udvikling 6-9 år får pandelapperne det første myelin, hvilket stimulerer koncentrationsevne, indlevelse og empati. Det er også under barnets udvikling 6-9 år, at der for alvor dannes neuralt netværk i hjernen, det vil sige, at barnet får en evne til at sammenholde viden og få nye idéer. Denne evne vil ofte styrke nysgerrigheden og sætte gang i en kæderække af spørgsmål om alt mellem himmel og jord.

Social udvikling
De sociale kompetencer når et højdepunkt i løbet af barnets udvikling 6-9 år. Barnet bliver langt mere socialt bevidst og tilegner sig evnen til at tilpasse sig, tage initiativ, vise empati og udtrykke personlige holdninger. Det er også i løbet af barnets udvikling 6-9 år at der udvikles fornemmelse for begreber som loyalitet, identitet og sammenhold. Barnet vil nu i højere grad identificere sig med jævnaldrende og lægge afstand til de voksne.

Bygger på den tidlige barndom
Barnets udvikling 6-9 år er naturligvis ikke en enkeltstående periode. De kompetencer som udvikles i løbet af barnets udvikling 6-9 år har ligget i dvale i de første mange år og er kraftigt påvirket af den tidlige barndom og forholdet til forældrene. I skolealderen folder disse nye evner sig for alvor ud og bliver synlige for omverdenen. Centralt i denne forbindelse er den meget vigtige sociale identitet, som giver barnet en følelse af personlig identitet.

Skoleparathed
Barnets udvikling 6-9 år starter med den spirende skoleparathed, som betyder, at barnet nu er motiveret for at lære samt i stand til at leve op til skolens krav. For at nå dette stadie kræves en kombination af psykologiske, sociale og intellektuelle kompetencer, som sætter barnet i stand til at koncentrere sig og erhverve sig viden.

Forældrenes rolle
Som forældre er det vigtigt at styrke barnets udvikling 6-9 år. Selvom børnene er store, har de fortsat brug for støtte, rådgivning, inspiration og nogle gode, sunde rollemodeller. De sociale kompetencer kan hjælpes på vej gennem åbenhed omkring venskaber og en opmærksomhed omkring de sociale netværk. Ved at styrke barnets motoriske udvikling gennem sportsaktiviteter, opnås samtidig en oplagt mulighed for at danne venskaber centreret omkring en fælles, sund interesse. Ved at styrke barnets udvikling 6-9 år er du med til at sikre, at dit barn trives, føler sig værdsat og har lyst og mod på livets mange muligheder og udfordringer.

Tags: , ,Pages

Categories