Familieliv

Opdragelse gennem integritet

0
Opdragelse gennem integritet

Ordet opdragelse forbindes af mange forældre med noget negativt, noget med sanktioner, forbud og skældud, noget med at blive uvenner, straffe og opstille hårde regler. Men i virkeligheden handler opdragelse om, at de voksne hjælper barnet med at forstå det omgivende samfund og sin egen rolle. Opdragelse handler i høj grad om, at forældrene...
Læs mere »

Få et bedre familieliv

0
Få et bedre familieliv

Det kan være svært at skabe et balanceret familieliv, hvor der er tid og overskud til både parforhold, børn og arbejde. For at skabe de bedst mulige forudsætninger for et godt familieliv, er det vigtigt, at I samstemmer forventninger, skaber struktur i hverdagen, overholder indbyrdes aftaler, hjælpes ad og husker at bede om hjælp,...
Læs mere »

Værd at vide om enebørn

0
Værd at vide om enebørn

Der er mange myter knyttet til begrebet enebørn, og det kan gøre det vanskeligt for forældre at tage beslutningen om kun at ville have et barn. Undersøgelser af enebørn viser imidlertid entydigt, at enebørn hverken er mere forkælede, egoistiske eller asociale end andre børn. Enebørn bliver ligesom alle andre børn et produkt af den...
Læs mere »

Den gode børneopdragelse

0
Den gode børneopdragelse

Et af de vigtigste udgangspunkter når det gælder børneopdragelse er, at man som forældre bliver enige om en opdragelsesstrategi. Man skal med andre ord blive enige om et regelsæt og nogle værdier, som gælder i familien. Det gælder både dagligdags regler, men også mere grundlæggende holdninger, som afspejler den adfærd, man ønsker i familien....
Læs mere »

Værd at vide om ADHD

0
Værd at vide om ADHD

ADHD er en forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Diagnosen er internationalt anerkendt og indebærer forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulser. Det vil med andre ord sige problemer såsom at huske, opfatte, fortolke, planlægge og orientere sig. ADHD blev tidligere kaldt DAMP, hvilket er en nordisk diagnosebetegnelse, som står for Deficits in Attention, Motor...
Læs mere »

Familierådgivning kan hjælpe jer videre

0
Familierådgivning kan hjælpe jer videre

Familierådgivning dækker over professionel rådgivning og sparring til familier med vanskeligheder. Der findes både kommunal familierådgivning og privat familierådgivning. Førstnævnte er gratis, til gengæld er der bestemte udvælgelseskriterier og ofte lang ventetid. Privat familierådgivning derimod kan søges af alle, og opstart kan ske relativt hurtigt, til gengæld skal parret selv betale for forløbet. Hvorfor...
Læs mere »

Faderrolle – om at blive far

0
Faderrolle – om at blive far

At blive forældre er et af de største øjeblikke i livet for både kvinden og for manden. Fra at have været to, bliver I en familie, og du skal som far forholde dig til den nye faderrolle. Det er en stor omvæltning, både for forholdet og for identiteten. For nogle mænd virker den nye...
Læs mere »

Ferie med børn

0
Ferie med børn

At holde ferie med børn kan være en stor udfordring, men med den rette planlægning og forberedelse kan det være en tiltrængt pause fra hverdagen for hele familien. Her på siden kan du finde inspiration og gode råd til, hvordan du tilrettelægger den bedst mulige ferie med børn. Planlægning er nøgleordet. Bliv enige Første...
Læs mere »

Moderrolle – om at blive mor

0
Moderrolle – om at blive mor

I Den Danske Ordbog defineres moderrolle som: karakteristisk adfærdsmønster for en mor. Der er dog stor uenighed om, hvad dette indebærer, når det angår den moderne moderrolle. Mange kvinder har i dag svært ved at kombinere moderrolle og karriere, og det kan være en stor og svær forandring at gå ind i den nye...
Læs mere »