Graviditet og fødsel

Sådan tackler du søskendejalousi

0
Sådan tackler du søskendejalousi

Det er en stor omvæltning for hele familien, når der kommer en lille ny, og søskendejalousi er et velkendt begreb i mange børnefamilier. Søskendejalousi skyldes, at de ældre børn føler sig tilsidesat, når der kommer en lille ny, som tager forældrenes opmærksomhed. Symptomerne på søskendejalousi er frygt, vrede, sorg og aggressiv adfærd. De ældre...
Læs mere »

Værd at vide om spontan abort

0
Værd at vide om spontan abort

En spontan abort er en graviditet, som afbrydes så tidligt, at der sker en udstødelse af embryoet eller fostret. Lange de fleste tilfælde af spontan abort sker før 12. uge. Årsagen er som regel, at fostret er ulevedygtigt, og derfor udstødes det som en biologisk konsekvens af kroppen selv. Hos danske kvinder er der...
Læs mere »

Et barn er en hård prøve for et parforhold

0
Et barn er en hård prøve for et parforhold

Det kan være en stor udfordring for at parforhold at få et barn. Fra den ene dag til den anden ændres hverdagen drastisk, og man bliver afhængige af hinanden på en måde, man ikke tidligere har været. Nogle parforhold får i en periode karakter af at være et arbejdsfællesskab, hvor det gælder om at...
Læs mere »

Opdragelse gennem integritet

0
Opdragelse gennem integritet

Ordet opdragelse forbindes af mange forældre med noget negativt, noget med sanktioner, forbud og skældud, noget med at blive uvenner, straffe og opstille hårde regler. Men i virkeligheden handler opdragelse om, at de voksne hjælper barnet med at forstå det omgivende samfund og sin egen rolle. Opdragelse handler i høj grad om, at forældrene...
Læs mere »

Få et bedre familieliv

0
Få et bedre familieliv

Det kan være svært at skabe et balanceret familieliv, hvor der er tid og overskud til både parforhold, børn og arbejde. For at skabe de bedst mulige forudsætninger for et godt familieliv, er det vigtigt, at I samstemmer forventninger, skaber struktur i hverdagen, overholder indbyrdes aftaler, hjælpes ad og husker at bede om hjælp,...
Læs mere »

Værd at vide om enebørn

0
Værd at vide om enebørn

Der er mange myter knyttet til begrebet enebørn, og det kan gøre det vanskeligt for forældre at tage beslutningen om kun at ville have et barn. Undersøgelser af enebørn viser imidlertid entydigt, at enebørn hverken er mere forkælede, egoistiske eller asociale end andre børn. Enebørn bliver ligesom alle andre børn et produkt af den...
Læs mere »

Den gode børneopdragelse

0
Den gode børneopdragelse

Et af de vigtigste udgangspunkter når det gælder børneopdragelse er, at man som forældre bliver enige om en opdragelsesstrategi. Man skal med andre ord blive enige om et regelsæt og nogle værdier, som gælder i familien. Det gælder både dagligdags regler, men også mere grundlæggende holdninger, som afspejler den adfærd, man ønsker i familien....
Læs mere »

Hvad er børnefamilieydelse?

0
Hvad er børnefamilieydelse?

Børnefamilieydelse, også kaldet børnecheck, er en skattefri, indkomstuafhængig ydelse, som gives til alle børn og unge under 18 år med hjemsted i Danmark. Børnefamilieydelse udbetales af det danske skattevæsen hvert kvartal, det vil sige fire gange om året. Beløbet udbetales typisk til barnets mor og sættes ind på dennes nemkonto eller udbetales via en...
Læs mere »

Værd at vide om befrugtning

1
Værd at vide om befrugtning

Den naturlige befrugtning sker ved, at mandens sædceller svømmer op gennem kvindens livmoderhals og ud gennem æggelederen, hvor de møder ægget, og en eller flere sædceller trænger ind i ægget. Det er sammensmeltningen mellem æg og sædcelle, som kaldes befrugtning. Efter befrugtning af ægget, begynder ægget at dele sig og bevæger sig i løbet...
Læs mere »

Værd at vide om ADHD

0
Værd at vide om ADHD

ADHD er en forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Diagnosen er internationalt anerkendt og indebærer forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulser. Det vil med andre ord sige problemer såsom at huske, opfatte, fortolke, planlægge og orientere sig. ADHD blev tidligere kaldt DAMP, hvilket er en nordisk diagnosebetegnelse, som står for Deficits in Attention, Motor...
Læs mere »