Familierådgivning kan hjælpe jer videre

Familierådgivning dækker over professionel rådgivning og sparring til familier med vanskeligheder. Der findes både kommunal familierådgivning og privat familierådgivning. Førstnævnte er gratis, til gengæld er der bestemte udvælgelseskriterier og ofte lang ventetid. Privat familierådgivning derimod kan søges af alle, og opstart kan ske relativt hurtigt, til gengæld skal parret selv betale for forløbet.

familierådgivningHvorfor søge familierådgivning?
Den moderne familie står over for mange udfordringer. Der stilles store krav til karriere, parforhold, bolig, børneopdragelse og aktiviteter. Derudover er mange familier i dag sammenbragte med børn fra tidligere forhold, flere hold bedsteforældre, ekskoner og eksmænd. Med familierådgivning kan I få hjælp til at tackle udfordringerne i hverdagen. I får professionel sparring og konkrete råd til, hvad I kan gøre anderledes. Med den rette familierådgivning har I mulighed for at løse problemerne, inden de udvikler sig.

Jo før, jo bedre
Det bliver stadig mere almindeligt at benytte sig af familierådgivning. Mens det tidligere var tabu, er det i dag noget, som mange familier taler åbent om. Familierådgivning kan anvendes både forebyggende og med henblik på konkrete problemstillinger. For mange familier er familierådgivning den sidste udvej inden skilsmisse. Jo tidligere man påbegynder familierådgivning, jo større chance er der for at løse problemerne.

Årsager til familierådgivning
Der kan være mange forskellige årsager til at søge familierådgivning. Nogle af de mest almindelige udfordringer er fordeling af huslige pligter, økonomiske uoverensstemmelser, sexliv, børneopdragelse, arbejdsløshed, mange skænderier eller utroskab. Som oftest er der flere problemstillinger samtidig, da det ene nemt kan udløse det andet.

Forløb
Familierådgivning forløber typisk som et coaching forløb, hvor de involverede parter bliver vejledt i, hvordan de håndterer familiens problemer. Familierådgivning kan også være udformet som et egentligt terapi forløb med mere dybdegående behandling af konkrete problemer. Rådgiveren kan være uddannet psykolog eller coach, og de enkelte sessioner er bygget op omkring samtale med begge de involverede partnere på samme tid.

Kommunal familierådgivning
For at blive indstillet til kommunal familierådgivning, skal man falde ind under nogle bestemmelser, som den enkelte kommune fastsætter. Det kan være, at man er forældre til børn med svære diagnoser, alkoholproblemer eller lignende. Kommunal familierådgivning forløber som oftest som hjemmevejledning eller længerevarende støtteforløb i samarbejde med den enkelte families sagsbehandler og en psykolog.

Privat familierådgivning
Der findes et væld af tilbud, når det gælder privat familie. Tilbuddene varierer meget i både form og pris. For at finde den mest egnede  familierådgivning til jeres konkrete problemstillinger, kan det være en god idé at læse grundigt på hjemmesiderne og stille spørgsmål omkring rådgiverens erfaringer og specialer. Familierådgivning handler også om kemi, og det er derfor vigtigt, at I vælger den rette vejleder for at få mest muligt ud af forløbet.

Tags: ,Pages

Categories