Giv din barn en god skolestart

Siden 2009 har der i Danmark været undervisningspligt fra det år, barnet er fyldt 6 år. Det betyder, at skolestart er lig med start i børnehaveklasse. Børnehaveklassen er med til at forberede barnet yderligere til den egentlig skolestart i 1. klasse, hvor den faglige undervisning påbegyndes. Skolestart er en stor begivenhed for både barn og forældre, og med den rette støtte en begivenhed, der opfattes som noget meget positivt.

skolestart

Dårlig skolestart
Det er vigtigt, at man som forældre gør hvad man kan for at give sit barn en god skolestart. En dårlig skolestart kan have konsekvenser langt ind i barnets uddannelsesforløb. En dårlig skolestart kan give alvorlige knæk i barnets selvtillid, humør og lærelyst. På længere sigt kan det forringe barnets valg eller fravalg af uddannelse, jobmuligheder og karriere. Derfor er det utrolig vigtigt, at alle personer omkring barnet støtter op om en positiv skolestart.

Samarbejde
For at give dit barn en god skolestart, er det altafgørende med et tæt samarbejde med dagtilbud og skole. Forberedelserne til skolestart skal altid ske i samarbejde med barnets omgivelser, og her spiller pædagoger og skolelærere en stor rolle, da de er sammen med barnet i mange timer hver dag. Vær derfor ikke bange for at søge rådgivning og lyt åbent til andres vurderinger. Jo større opbakning der er om et barns skolestart jo større sandsynlighed er der for, at det bliver en positiv oplevelse for alle parter.

Hvornår er dit barn klar til skolestart?
Om dit barn er klar til skolestart eller ej, afhænger af mange forskellige faktorer. Først og fremmest skal barnet være moden både personligt og socialt. Det skal være selvhjulpent og i stand til at modtage kollektive beskeder. Derudover skal barnet besidde gode sociale kompetencer for at være rede til skolestart. Det indebærer en forståelse for andre mennesker samt en evne til at lytte, hjælpes ad, udtrykke behov og samarbejde. Om et barn er klar til skolestart eller ej kan ikke opstilles på en formel, og det kan derfor være en svær beslutning for forældrene. For tidlig eller sen skolestart kan have mange negative konsekvenser på længere sigt.

Den første skoledag
Den allerførste dag i et barns skolestart er noget ganske særligt. Tal med dit barn om dets tanker, forventninger, frygt, glæde osv. Sørg for at komme op i god tid, så I får en rolig morgen. Lær barnet om skolevejen, mens I følges ad til skolen. Snart skal barnet gå den alene. Skolestart forløber nogenlunde ens på landets skoler. I nogle klasse får forældrene lov at komme med ind i klasselokalet, mens de i andre klasser må vente udenfor.

Efter den første dag
Indholdet på den første dag i barnets skolestart handler primært om præsentation af læreren, af eleverne, af skolen, af undervisningen. Dagen er som regel meget kort, men derfor kan barnet godt være meget træt bagefter alligevel. De mange nye indtryk og informationer, der kendetegner skolestart kan være en stor mundfuld for barnet. Sørg derfor for at resten af dagen er rolig og afslappende. Tal igen om barnets oplevelser og forventninger og pak skoletasken til næste dag.

Tags: , , ,Pages

Categories