God start i børnehave

Når dit barn fylder cirka 2 år og 9 måneder eller 3 år skal det starte i børnehave. Ordet børnehave stammer fra det tyske kindergarten og indikerer, at en børnehave er et sted, hvor børnene skal vokse og gro både fysisk og mentalt. Dit barn skal gå i børnehave, indtil det starter i børnehaveklasse eller første klasse. I Danmark finder der en stor variation indenfor daginstitutioner, og du skal overveje, hvilken type børnehave du ønsker til dit barn. Eftersom ventelisterne kan være lange er det dog langt fra altid, man som forældre frit kan vælge en børnehave til sit barn, men det er værd at overveje de forskellige tilbud, såsom skov børnehave, integreret børnehave, udflytter børnehave osv.

børnehaveDet store skift – igen
Måske husker du stadig følelsen, da du første gang skulle efterlade dit barn i vuggestue. Nu er det tid til endnu en stor forandring i jeres liv. Skiftet fra vuggestue til børnehave kan for både barn og forældre virke skræmmende. Børnene i en børnehave er større, der er færre voksne og dermed mindre fokus på det enkelte barn. Børnene er også i langt højere grad selvhjulpne i en børnehave. Det er slut med middagslure og varm mad. Det er en helt ny hverdag, der begynder, når barnet rykker op i børnehave.

Fra lille til stor
Fra at have været den største i vuggestuen, skal barnet vænne sig til at være den allermindste i en stor ny børnehave. Barnet skal forholde sig til selvstændige 6-årige børn, som larmer og kan en masse selv. Den begrænsede voksenhjælp betyder, at barnet i langt højere grad selv skal tage overtøj af og på, åbne sin madkasse, bede om vand og selv gå på toilettet – eller bede om at få bleen skiftet.

Ny stor verden
Denne ukendte verden i barnets nye børnehave virker både skræmmende og spændende, men der går som regel ikke længe, før nysgerrigheden vejer tungere end frygten. I mange tilfælde er det faktisk barnets forældre, som har sværest ved skiftet fra vuggestue til børnehave. Det kan virke utrygt at skulle efterlade barnet i en stor ny børnehave med følelsen af, at der ikke er nogen voksne, der holder øje med barnet.

Indkøringsperiode til børnehave
Som forældre bør man dog anstrenge sig for ikke at lade denne usikkerhed komme til udtryk foran barnet. Ligesom under indkørslen til vuggestuen er det vigtigt, at man som voksen signalerer, at alt er ok. Beslut dig for, hvornår du vil gå – og gå så. Undgå lange, tårevædede afskeder, da de giver barnet en fornemmelse af, at den nye børnehave er et frygteligt sted. Giv udtryk for, at du er glad for den nye børnehave – det har en afsmittende effekt på barnet.

Typer af børnehave
Tilbuddene til børnehave varierer fra kommune til kommune. Hvis muligheden foreligger, kan I vælge mellem en almindelig børnehave, en integreret børnehave, en udflytter børnehave eller en skov børnehave. I en integreret børnehave er børnene sammen på tværs af alder, hvilket letter skiftene fra en stue til en anden. I både en udflytter børnehave og en skov børnehave skal børnene afleveres på et bestemt tidspunkt, hvorefter de fragtes med bus til et sted med bedre plads, i en skov børnehave, som navnet antyder ud til en skov, hvor institutionen har en søster børnehave, hvor børnene kan opholde sig i tilfælde af dårligt vejr.

Tags: ,Pages

Categories