Hvad er børnefamilieydelse?

Børnefamilieydelse, også kaldet børnecheck, er en skattefri, indkomstuafhængig ydelse, som gives til alle børn og unge under 18 år med hjemsted i Danmark. Børnefamilieydelse udbetales af det danske skattevæsen hvert kvartal, det vil sige fire gange om året. Beløbet udbetales typisk til barnets mor og sættes ind på dennes nemkonto eller udbetales via en check. Børnefamilieydelse udbetales d. 20. i måneden, hver januar, april, juli og oktober.

børnefamilieydelse

Hvor meget får man?
Siden 1990 har børnefamilieydelse været differentieret efter barnets alder, det vil sige, at beløbet falder i takt med barnets alder. Børnene inddeles i følgende aldersgrupper: 0-2 år, 3-6 år og 7-17 år. I 2011 udgjorde den årligt udbetalte børnefamilieydelse for de tre aldersgrupper henholdsvis 16.992 kroner, 13.452 kroner og 10.584 kroner. I 2011 blev der indført et loft over den samlede udbetalte børnefamilieydelse, som betyder, at en modtager maksimalt kan få 35.000 kroner om året.

Hvem kan få børnefamilieydelse?
Der er en række betingelser, som skal være opfyldt, før man er berettiget til børnefamilieydelse. Den, som har forældremyndigheden skal være fuldt skattepligtig. Barnet skal bo hjemme, og må ikke være under forsørgelse af det offentligt. Barnet skal bo i Danmark og må ikke være gift. Forældre til tvillinger eller trillinger har ret til det såkaldte flerbørnstilskud, som per 2011 udgør 6.840 kroner pr. år pr. barn.

Historisk
Den første børnefamilieydelse blev givet i 1984 og udgjorde 800 kroner pr. år. Siden 1987 har alle børn og unge med bopæl i Danmark fået tildelt børnefamilieydelse. Loven om børnefamilieydelse blev vedtaget med Fremskridtspartiet ved det såkaldte Rio Bravo-forlig i 1984. I dag får cirka 660.000 familier udbetalt baby-, småbørns- og børnefamilieydelse til ca. 1,2 millioner kroner årligt.

Hvordan får du børnefamilieydelse?
Når I bliver forældre, får jeres bopælskommune automatisk besked om fødslen. I behøver derfor ikke at søge om børnefamilieydelse, den vil automatisk blive udbetalt til moderens konto på den førstkommende udbetalingsdag efter fødslen. Har I særlige forhold i familien, som påvirker udbetalingen af jeres børnefamilieydelse, eksempelvis at beløbet skal udbetales til barnets far, plejeforældre eller andet, skal I kontakte jeres bopælskommune og rekvirere en særlig ansøgningsblanket. Visse kommuner tilbyder også dette ansøgningsskema online. Er du i tvivl om, hvorvidt du har ret til børnefamilieydelse, kan du spørge din sagsbehandler til råds.

Regler
Udbetalingen af børnefamilieydelse har ingen indflydelse på retten til sociale ydelser, såsom boligstøtte, SU eller kontakthjælp. Har familien offentlig gæld, er der mulighed for, at betaling for dag- og klubtilbud modregnes med op til halvdelen af jeres børnefamilieydelse. Der kan dog ikke direkte modregnes gæld i den udbetalte børnefamilieydelse. Har du klager vedrørende kommunens afgørelser om børnefamilieydelse, kan du rette henvendelse til Det Sociale Nævn.

Tags: , ,Pages

Categories