Hvad er en stjernekigger?

Langt de fleste børn bliver født med baghovedet først og ansigtet vendt nedad. Dette er den normale fødestilling og den stilling, som fødselskanalen bedst kan gennemføre. Der findes imidlertid eksempler på, at barnet anbringer sig i en stilling, hvor hovedet placeres vanskeligt i forhold til fødselsvejen og dermed bliver svært at presse ud. Et af de mest kendte eksempler på dette er den såkaldte stjernekigger stilling.

stjernekiggerBesværliggør vaginal fødsel
En stjernekigger er en baby, som bliver født med ansigtet vendt op mod loftet og ikke ned i gulvet som ved en normal fødsel. Barnets pande eller ansigt ligger i fødselsvejens indgang, hvilket betyder, at nakken ikke kan presses tilbage, og hovedet kan dermed ikke følge fødselskanalen, som er krum. Dette gør stjernekigger stillingen besværlig at gennemføre ved vaginal fødsel, men ikke umulig.

Komplikationer
En stjernekigger fødsel er mere kompliceret end en almindelig fødsel, da fødselskanalen ikke er bygget til denne form for fødsel. Det betyder, at en stjernekigger fødsel ofte er mere smertefuld, da den tager længere tid end en normal fødsel. Der er også en større risiko for komplikationer for både barn og mor, hvis barnet fødes som en stjernekigger. Eksempler på komplikationer ved en stjernekigger fødsel kan være, at barnets hoved bliver klemt, at barnet bliver stresset, eller at det sætter sig fast, så det må fødes med sugekop, tang eller kejsersnit. Kejsersnit anvendes dog kun, hvis barnet lider af iltmangel. Hos moren er der risiko for, at skeden sprækker, eller at ringmusklen beskadiges.

Er det farligt at føde en stjernekigger?
Selvom en stjernekigger fødsel rummer større risici end en normal fødsel, er det ikke farligt at føde et barn, som ligger i stjernekigger stilling. På fødegangene er man vant til denne type fødsel, og der holdes kontinuerligt øje med barnets tilstand for at undgå komplikationer. Den fødende kvinde tilbydes forskellige former for bedøvelse og smertelindring efter behov og ønske. Jordemoderen og det øvrige personale vil rådgive dig løbende og sikre sig, at din stjernekigger fødsel forløber så godt som muligt.

Jordemoderen rådgiver dig
Som regel opdages en stjernekigger først, når fødslen er i gang, og jordemoderen undersøger den fødende gennem skeden, hvor hun kan mærke, hvordan barnets hoved står. Alt efter hvordan den enkelte stjernekigger står i maven vil jordemoderen tage stilling til, hvordan fødslen bør tackles, og hvorvidt der bør tages hjælpemidler i brug. Som fødende kan det være svært at bevare overblikket på grund af smerter og frygt for barnets tilstand, så spørg jordemoderen til råds undervejs, hvis du er i tvivl om noget.

Fødselsforberedelse i tilfælde med tidligere stjernekigger fødsler
Som et led i din fødselsforberedelse kan du også tage stilling til, hvorledes du ønsker, at en eventuel stjernekigger fødsel skal tackles. Har du haft en stjernekigger fødsel tidligere, er du mere disponeret for at få en stjernekigger mere, og det kan derfor være hensigtsmæssigt allerede på forhold at tage stilling til, hvordan du ønsker, at personalet skal tackle situationen, specielt hvis du tidligere har haft dårlige oplevelser.

Tags: , ,Pages

Categories