Må gravide drikke alkohol?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du ikke drikker alkohol, hvis du er gravid eller tænker på at blive det. Anbefalingen er lavet udfra et forsigtighedsprincip på baggrund af forskning i sammenhængen mellem indtagelse af alkohol under graviditeten og fosterskader.

Hvorfor ingen alkohol, når man er gravid?
Alkohol kan være skadeligt for fosteret under hele graviditeten – også i perioden inden man opdager, at man er gravid. Dette risikomoment kan fuldstændig fjernes ved at undgå alkohol i graviditeten.

I den første del af graviditeten udvikler fosteret sine indre organer. Hjernen og nervesystemet er specielt følsomme over for alkohols påvirkninger. Derfor er det vigtigt at beskytte fosteret mod alkohol gennem hele graviditeten.

Hvor alvorlige skader barnet kan få, afhænger af, hvor meget moderen drikker gennem graviditeten.
Medfødt alkoholskade strækker sig over et bredt spektrum fra små og ubetydelige skader til meget svære multihandicaps og død.

Et stort alkoholforbrug på 7-8 genstande dagligt gennem graviditeten kan resultere i alvorlige misdannelser såsom ’føtalt alkoholsyndrom’ – også kaldet ’FAS’. Et alkoholforbrug på 1-2 genstande dagligt eller mere øger risikoen for abort, for tidlig fødsel, misdannelser, væksthæmning eller dødfødsel. Det er omdiskuteret om et lille alkoholforbrug på få genstande om ugen har skadelige effekter, men det kan ikke udelukkes, at det kan have en negativ effekt, fx på hjernens udvikling.

Det er derfor, Sundhedsstyrelsen nu for en sikkerheds skyld anbefaler, at man undgår alkohol, når man er gravid eller prøver på at blive det.

Et foster optager alkohol gennem moderkagen og får dermed samme alkoholpromille som sin mor.

Hvornår er fosteret sårbart over for alkoholskader?
Alkohol kan skade fosteret under hele graviditeten. Skadernes omfang og karakter hænger dog sammen med i hvilken fase af graviditeten, alkoholen indtages, og hvor meget moren drikker. Både det gennemsnitlige forbrug og hvor meget alkohol, der drikkes på en gang har betydning. Jo højere promille, jo større risiko for fosterskade.

I graviditetens første tre måneder udvikles barnets organer. Denne udvikling kan påvirkes af alkohol. Hjernen er et af disse organer, og netop hjernen er særligt følsom over for alkoholens skadelige virkninger.

I de første tre måneder af graviditeten finder skabelsen af hjernens grundlæggende strukturer sted. Hvis denne udvikling skades, kan det resultere i alvorlige hjerneskader.

I de sidste tre måneder er hjernen igen særligt sårbar over for påvirkning af alkohol. I denne periode vokser hjernen nemlig hurtigt.

Alkohol kan skade fosteret under hele graviditeten.

Kilde: Sundhedsstyrelsen, 2010Pages

Categories