Når dit barn bliver teenager

For mange forældre er det svært, når deres barn bliver teenager. Der sker en lang række forandringer, både fysisk og psykisk, og en teenager kan reagere med både vrede, skrig og isolation for at markere sin gryende uafhængighed. For mange familier er det en prøvelse at have en teenager boende i huset, og forældre er ofte i tvivl om, hvordan de skal tackle situationen. Her kan du finde nogle råd, som måske gør det lidt nemmere at overleve tiden med en teenager i familien.

teenager

Naturligt led i selvstændiggørelse
Hvis du har en teenager, har du sikkert lagt mærke til, at der sker enormt mange forandringer. Måske føler du slet ikke, at du kan kende dit barn mere. Som teenager er det ikke unormalt at reagere kraftigt med raseri, tårer, smækken med dørene eller total tavshed og isolation. Bare rolig, det er et helt naturligt led i, at jeres teenager er ved at selvstændiggøre sig og gå fra barn til voksen.

Hormonerne raser
Årsagen til, at en teenager forandrer sig voldsomt i løbet af ganske kort tid er en kombination af store hormonelle og emotionelle forandringer samt en biologisk betinget trang til at skabe uafhængighed. Det er forskelligt, hvordan disse forandringer kommer til udtryk hos den enkelte teenager. Nogle bliver meget uadreagerende, mens andre trækker sig ind i sig selv. Jo mere konstruktivt og forstående forældrene formår at tackle deres teenager, jo nemmere bliver denne overgang for alle parter.

Giv din teenager privatliv
Regel nummer et når du har en teenager i familien er at give ham eller hende privatliv. Privatliv er en måde at vise tillid på. Ved aktivt at vise, at du stoler på din teenager, er du med til at fremme ansvarsfølelse og en gensidig respekt i familien. Mange forældre er bange for, hvad deres teenager kan finde på og snager derfor i deres telefon, på deres værelse, i deres tasker og indbakke. Det kan være fristende at forfølge sine bekymringer og mistanker, men jo større mistillid du udviser, jo mere indelukket vil din teenager blive.

Overvågning er ikke sundt
Konstant overvågning er ikke sundt for din teenager. Det kan udløse en grænsesøgende adfærd, som alene har til formål at trodse forældrenes mistillid. I stedet for at overvåge, bør du søge at lede din teenager i den rigtige retning og derefter træde tilbage og lade ham eller hende træffe sine egne valg. Din teenager er næsten voksen, og du må erkende, at du langsomt skal give slip på din autoritetsrolle.

Sæt din teenager fri
Uanset hvordan du tackler situationen, kan du ikke bestemme, hvordan din teenager skal leve sit liv. Det eneste du har indflydelse på er, hvorvidt han eller hun har tillid til dig og vil komme til dig med eventuelle tvivlsspørgsmål og problemer. Stol på at du har givet din teenager de nødvendige værdier og værktøjer til at manøvrere i tilværelsen og vær villig til at sætte ham eller hende fri. Hvis din teenager mærker din tillid og respekt, vil han eller hun bestræbe sig på at leve op til dette og forstærke jeres gensidige tillidsbånd.

Tags: , ,Pages

Categories