Om at få et adoptivbarn

Et adoptivbarn er blot en anden måde at få barn på, og for de heldige forældre, der får et adoptivbarn, føles det nøjagtig ligeså magisk og skelsættende, som når biologiske børn sættes i verden. Dog kan der være frustrationer og vanskeligheder forbundet med at tage et adoptivbarn til sig, dels i kraft af den lange ventetid i forbindelse med adoption, dels fordi et adoptivbarn ofte har nogle svære ting med i bagagen. Her på siden kan du finde information og gode råd til, hvordan du tackler den store omvæltning, det er at få et adoptivbarn.

Rettigheder og ansvar
I Danmark bliver der hvert år adopteret cirka 600 udenlandske og 25 danske børn. Alle gældende love omkring børn, gælder ligeligt for et biologisk barn og et adoptivbarn. Når man tager et adoptivbarn til sig, får man således fuld forældremyndighed, værgemål og forsørgelsespligt samt eneansvar for opdragelse og skolegang. Derudover har du og dit adoptivbarn gensidig arveret, og dit adoptivbarn har mulighed for at tage dit efternavn.

Hvilke børn kan du adoptere?
Et adoptivbarn kan enten være din partners barn, dit barnebarn eller nevø/niece eller et plejebarn. Et adoptivbarn under disse rammer adopteres gennem en såkaldt familieadoption. Et adoptivbarn kan dog også være et barn, du ikke kender på forhånd, i så fald kaldes det fremmedadoption eller anonym adoption. Et dit adoptivbarn udenlandsk, er der tale om en international fremmedadoption.

adoptionVanskeligheder
Som forældre til et adoptivbarn, bør man være ekstra opmærksom på de små tegn, der kan indikere mistrivsel. Et adoptivbarn har det ikke per definition sværere end andre børn, men afhængigt af, hvordan den foregående adoption er foregået, kan barnet have nogle forskellige vanskeligheder, man som adoptivforældre skal håndtere.

Tilknytningsproblemer
Erfaringen viser, at ethvert adoptivbarn oplever tilknytningsproblemer i større eller mindre grad. Det skyldes, at adskillelsen fra de biologiske forældre har en traumatiserede effekt på barnet. Der er derfor ingen grund til at blive bekymret, hvis et adoptivbarn har det svært i begyndelsen efter en adoption. En tommelfingerregel siger, at du skal have haft dit adoptivbarn lige så længe som dets alder ved adoptionen, før du kan konkludere, om barnet har alvorlige tilknytningsproblemer eller ej. Det vil altså sige, at hvis dit adoptivbarn er 3 år ved modtagelsen, skal du følge barnets udvikling i 3 år, før du kan konkludere noget.

Efter-adoptionsdepression
Nyere undersøgelser viser, at hver tredje forælder til et adoptivbarn har søgt rådgivning. Når man har ventet i mange år på at få sin ønske adoptivbarn, kan det være en stor skuffelse, hvis barnet afviser kontakt. Forældre til et adoptivbarn kan nemt føle sig utilstrækkelige, og det kan være hårdt for hele familien. I enkelte tilfælde kan skuffelsen udvikle sig til en egentlig efter-adoptionsdepression. Har du mistanke om, at du er ved at udvikle depressive tendenser, bør du hurtigst muligt søge professionel hjælp, både for din egen skyld og af hensyn til dit adoptivbarn.

Tags: , ,Pages

Categories