Opdragelse gennem integritet

Ordet opdragelse forbindes af mange forældre med noget negativt, noget med sanktioner, forbud og skældud, noget med at blive uvenner, straffe og opstille hårde regler. Men i virkeligheden handler opdragelse om, at de voksne hjælper barnet med at forstå det omgivende samfund og sin egen rolle. Opdragelse handler i høj grad om, at forældrene er rollemodeller og guider barnet i et kontinuerligt og gensidigt samspil, som giver barnet en forståelse for empati og medmenneskeligt samvær.

opdragelse

Integritet
Opdragelse bør ikke være adskilt fra det øvrige familieliv. Børn lærer af at iagttage og kopiere. En af de vigtigste faktorer i opdragelse er derfor, at man som forældre udviser integritet, det vil sige, at man gør det man siger, og siger det man gør. Man kan ikke opdrage sit barn til at tale pænt og høfligt til andre, hvis man ikke selv gør det. Opdragelse sker i det daglige og handler om langt mere end sengetider og om at sige tak for mad.

Du ved bedst
Mange forældre føler sig usikre overfor, hvordan de skal forholde sig til opdragelse af deres barn. Den vigtigste forudsætning er imidlertid, at du erkender, at du ved bedst. Mens barnet er lille, er det vigtigt, at du som forælder tager ansvar. Du ved, at det er bedst at være varmt klædt på, hvis det sner. Du ved, at dit barn fungerer bedst, hvis det kommer ordentligt tid i seng. Du ved, at dit barn får ondt i maven, hvis det spiser for meget slik. Opdragelse handler først og fremmest om, at du tager dette ansvar på dig, og ikke ser et nej som det modsatte af at vise kærlighed.

Forklar men diskuter ikke
Sæt regler, men gør det med respekt og forståelse for barnet. Hvis barnet græder, når det skal i seng, så forklar stille og roligt, at det er sengetid, og at I alle skal være friske til i morgen. Stå fast ved din beslutning og gør det ikke til en diskussion. Forklar kort og afdæmpet, hvorfor du siger nej og afslut diskussionen. Opdragelse handler grundlæggende om, at du er den voksne og barnet den lille.

Inddrag barnet i huslige opgaver
En god tilgang til opdragelse er at inddrage barnet i samvær og huslige pligter. Her får barnet en oplagt mulighed for at se, hvordan de voksne gør og lærer dermed om pligter, ansvar og interpersonelle færdselsregler. Giv gerne barnet opgaver, allerede fra det er lille. Følelsen af at være en del af familien og fællesskabet er en vigtig forudsætning for opdragelse.

Opdragelse gennem din adfærd
Opdragelse handler om at give barnet gode rutiner, vaner og adfærdsmønstre. Vis dine værdier gennem dit eget liv. Tal pænt til din partner, hjælp en ældre dame i supermarkedet, gør dine pligter uden at brokke dig, vis glæde, udtryk kærlighed og overvej i det hele taget, hvordan du ønsker at videregive dine personlige værdier til dit barn. Jo mere opdragelse du kan tilbyde alene gennem din væremåde, jo færre diskussioner behøver I at tage i hjemmet.

Husk at sig undskyld
Ingen forældre er perfekte. Uanset hvor meget kærlighed og energi man lægger i sin opdragelse, vil der være tidspunkter, hvor man går imod sine egne ønsker og ambitioner. Er man stresset og træt, er der problemer på arbejdet, med partneren, i økonomien eller lignende, er der stor risiko for, at det går ud over barnets opdragelse. Man håndterer konflikter på en ukonstruktiv måde, hæver stemmen og taler, før man tænker. I disse tilfælde er det vigtigt at huske at sige undskyld til barnet. Det viser respekt og giver samtidig barnet en forståelse for, at mor og far ikke er ufejlbarlige, men også kan være sårbare og kede af det. Denne medmenneskelige forståelse er vigtig for barnets opdragelse.

Tags: ,Pages

Categories