Værd at vide om ADHD

ADHD er en forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Diagnosen er internationalt anerkendt og indebærer forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulser. Det vil med andre ord sige problemer såsom at huske, opfatte, fortolke, planlægge og orientere sig. ADHD blev tidligere kaldt DAMP, hvilket er en nordisk diagnosebetegnelse, som står for Deficits in Attention, Motor control and Perception.

ADHD Symptomer
ADHD er en udviklingsforstyrrelse, som giver en række symptomer og vanskeligheder i hverdagen. Disse symptomer varierer meget og kan desuden ændre karakter med alderen. Nogle børn med ADHD er hyperaktive, mens andre er passive. Hos nogle er opmærksomhedsvanskelighederne det mest fremtrædende, mens det hos andre er de perceptuelle problemer, der er mest iøjnefaldende. Enkelte børn med ADHD rammes desuden af ledsagehandicaps såsom autistiske træk, tourettes syndrom, oppositionel adfærdsforstyrrelse og lignende.

Hvem får ADHD
ADHD er arveligt, men kan også skyldes komplikationer under graviditet eller fødsel. Diagnosen stilles oftest i 5-6 års alderen. Det anslås, at ADHD rammer drenge tre gange så ofte som piger, men tallet er usikkert, da forskningen omkring kønsforskelle ved ADHD fortsat er meget mangelfuld. Man kan også have ADHD som voksen.

Behandling af ADHD
Før behandling af ADHD gennemføres en udredning, som fastslår, hvilke områder, der primært bør sættes ind overfor. Behandling af ADHD forudsætter et samarbejde mellem forældre og fagpersoner med forskellige specialer. ADHD behandles indenfor følgende fire områder: medicinsk, pædagogisk, psykoterapeutisk og gennem professionel coaching. Det er kommunens ansvar, at børn med ADHD tilbydes behandling.

Hvis dit barn har ADHD
Udover den medicinske og psykologiske behandling, kan man som forældre være med til at lette hverdagen for et barn med ADHD. Det er vigtigt med en overskuelig hverdag, der indeholder klare beskeder, faste rammer, regler og rutiner. Da et barn med ADHD ofte oplever nederlag både i skolen og socialt, er det desuden vigtigt at styrke barnets selvværd og arbejde tæt sammen med skolen og daginstitutionen for at skabe en fælles forståelse for barnets vanskeligheder og behov.

Derfor er rutiner vigtige
Børn med ADHD har brug for ydre struktur, fordi de ikke har en indre struktur og tidsfornemmelse. Det betyder, at de har svært ved at skifte fra en aktivitet til en anden samt at modtage flere instruktioner og informationer på en gang. Som forældre til et ADHD barn er forberedelse derfor et nøgleord. Giv barnet én information ad gangen og undgå overraskelser samt brud på rutinerne.

Psykoedukation
Psykoedukation kan være en vigtig del af behandlingen af ADHD. Psykoedukation vil sige, at forældrene til et ADHD barn undervises i, hvad denne sygdom betyder, hvad den skyldes og indebærer. Denne undervisning giver forældrene den nødvendige viden til at tackle og forstå deres barn bedre. I Danmark er der flere tilbud i børne- og ungdomspsykiatrisk regi, hvor forældre til ADHD børn tilbydes undervisning samt sparring med forældre i lignende situation.

Tags: , , ,Pages

Categories