Værd at vide om barnløshed

Barnløshed defineres som manglende evne til at opnå graviditet efter mere end 1 års forsøg. Barnløshed rammer cirka Ufrivillig barnløshed rammer cirka hvert sjette par, hvor kvinden stadig befinder sig i den fødedygtige alder. I takt med, at tidspunktet for første graviditet ligger senere og senere i livet, stiger problemet med barnløshed. Kvindens fertilitet daler med alderen, og netop alderen betegnes som den allerstørste årsag til barnløshed.

barnløshed Årsager til barnløshed
I ca. 2 ud af 3 tilfælde skyldes barnløshed, forskellige frugtbarhedsproblemer hos kvinden. Det kan være manglende ægløsning, tillukket æggeledere eller hormonelle forstyrrelser. Sygdommen endometriose er skyld i 1 ud af 4 tilfælde af barnløshed. Den sidste tredjedel af tilfældene med barnløshed skyldes problemer hos manden såsom dårlig sædkvalitet, lukkede sædledere og lignende. Derudover kan overvægt, alder og kønssygdomme resultere i barnløshed.

Alderens betydning
Kvinder er mest frugtbare når de er mellem 15 og 25 år. Herefter falder frugtbarheden jævnt indtil midt i trediverne, hvorefter den daler meget kraftigt. Kvinder i slut trediverne har således langt større risiko for at opleve barnløshed end yngre kvinder har. Når en kvinde fylder 36 år, er der kun 10 % chance for at blive under ægløsningen.

Dårlig sædkvalitet
Stadig flere danske mænd har så dårlig sædkvalitet, at det resulterer i barnløshed. Årsagen menes at være påvirkningen fra skadelige stoffer i vores hverdag. Denne hypotese stemmer overens med den øgede forekomst af testikelcancer. Hvis sædcelleantallet er mellem 38 mio. og 30. mio. er der reduceret chance for graviditet. Hvis tallet er under 20 mio. er der stor sandsynlighed for barnløshed.

Behandling af barnløshed
Der findes mange forskellige behandlingsformer mod barnløshed. Ikke alle par opnår dog graviditet trods gentagne behandlinger. Behandling mod barnløshed kan foregå medicinsk, ved kunstig befrugtning, hormonbehandling, reagensglasbehandling og insemination. Derudover er der nogen par, der har gavn af alternative behandlingsformer mod barnløshed som for eksempel akupunktur, zoneterapi eller kosttilskud. Såfremt alle behandlinger mod barnløshed skulle mislykkes, kan adoption være et alternativ.

Psykiske konsekvenser
Barnløshed kan have store psykiske konsekvenser, både for manden, kvinden og parforholdet. Selvom barnløshed er et stigende problem i Danmark, er det stadig tabubelagt og svært at tale om. Det at få et barn opfattes af de fleste som noget naturligt og selvfølgelig i livet. Derfor kan barnløshed give store psykiske problemer og i værste tilfælde føre til depression og skilsmisse. Både manden og kvinden kan føle sig utilstrækkelige, uforstående og frustrerede, og det kan være svært at acceptere, at visse tilfælde af barnløshed er uhelbredelige. Nogle par vælger at isolere sig for ikke at omgås par med børn, for andre bliver belastningen så stor, at de vælger at gå fra hinanden. Er I ramt af barnløshed kan det være en god idé at søge professionel hjælp og få talt om jeres tanker og frustrationer med en udenforstående tredjepart.

Tags: , ,Pages

Categories