Værd at vide om vuggestue

Langt de fleste forældre vælger at lade deres barn passe i en vuggestue eller en dagpleje, når barselsperiode slutter. Her kan barnet møde andre børn og blive stimuleret på forskellig vis, mens forældrene er på arbejde. Der er ingen regler for brug af vuggestue. Man kan altså godt vælge at passe sine børn derhjemme i stedet for at gøre brug af den lokale vuggestue.

vuggestueVuggestue start
Dit barn må tidligst starte i vuggestue, når det er 26 uger. Det er dog meget forskelligt, hvor gamle børnene er, når de starter. Nogle er langt over et år, når de har deres første dag i vuggestue. Hvornår barnet starter, afhænger af mange forskellige faktorer, såsom forældrenes barselsordning, pasningsgaranti og ventelister i den pågældende kommune og naturligvis, om man som forældre synes, at barnet er klar til hverdagen i en vuggestue.

Stor forandring
Vuggestue start er en stor forandring i hverdagen for både barn og forældre. Fra at have været sammen døgnet rundt, skal der vinkes farvel hver eneste morgen. Den første tid kan være svær for både barn og forældre. Det er helt normalt med tårer og vrede samt efterreaktioner fra barnet såsom afvisning af forældrene, indelukkethed osv. Normalt går disse reaktioner over efter nogle uger.

Indkøring
For at give dit barn den bedst mulige start i vuggestue, bør du sætte 2 uger af til den såkaldte indkøring. Indkøring vil sige, at du langsomt vænner barnet til den nye vuggestue. De første 3-5 dage kan du blive sammen med barnet i den nye vuggestue, lege med det og vise det, at du synes om stedet. Barnet spejler sig i forældrenes reaktioner, så det betyder meget, at du viser, at den nye vuggestue er et rart sted.

Sig farvel og gå en tur
Herefter kan du begynde at gå en tur. Sig farvel til barnet og fortæl, at du snart kommer igen. Forlad herefter barnets vuggestue og bliv væk i 10-15 minutter. Barnet vil sandsynligvis græde og kalde, men gentages proceduren nogle dage, vil barnet finde ud af, at du kommer tilbage igen. Forlæng turene, så du er væk 1 time og lader barnet spise i den nye vuggestue. I takt med barnets reaktioner fortsætter denne indkøring, indtil barnet kan være en hel dag i sin vuggestue.

Tal med personalet
Selvom indkøringen til vuggestue forløber uproblematisk, kan der komme forsinkede reaktioner fra barnet. Tal med personalet i jeres vuggestue, så I kan samarbejde omkring problemstillingerne. Særligt i den første tid i den nye vuggestue er det også en god idé at tale om barnets dagsrytmer osv. Det kan være rart for pædagogerne at vide, hvis barnet har sovet dårligt, ikke har spist noget eller lignende.

Hverdagen i en vuggestue
Efterhånden bliver det hverdag at aflevere og hente barnet i vuggestue. Husk den løbende dialog med personalet og hold dig orienteret om dagligdagen i dit barns vuggestue. Når de første svære uger og måneder er overstået, vil både barn og forældre som oftest blive rigtig glade for den nye vuggestue, som sætter hverdagen i system og giver et frirum til alle i familien.

Tags: , ,Pages

Categories