Blødning ved graviditet – fakta om graviditet og blødning

Mange gravide, måske op til 20 %, kan opleve en blødning fra underlivet i løbet af de første måneder af svangerskabet. Det giver naturligvis anledning til bekymring hos den gravide, som vil være bange for, at noget er galt. Oftest er en mindre blødningsepisode i det tidlige svangerskab ganske harmløs.

I nogle tilfælde vil blødning dog være tegn på truende eller begyndende abort. Senere i svangerskabet kan blødning være tegn på en alvorlig komplikation for den gravide og hendes barn. Enhver uventet blødning vil derfor altid kræve nærmere undersøgelse hos lægen.
Årsager til blødning under graviditeten

I starten af graviditeten kan en blødning forekomme på det tidspunkt, hvor kvinden skulle have haft menstruation, hvis hun ikke var blevet gravid. En sådan “falsk” menstruation er oftest ganske svag, men kan så at sige skjule for kvinden, at hun er gravid. Ved tidspunktet for 2. eller 3. udeblevne menstruation kan der også forekomme en lille blødning, som er uden betydning.

Hos en del gravide kan der optræde blødning fra livmoderhalsen, fordi dennes overfladeslimhinde kan være meget skrøbelig og let blødende under graviditeten. Denne blødning er ligeledes ufarlig.

Imidlertid kan blødning også skyldes, at kvinden er ved at abortere, eller at der er tale om en graviditet udenfor livmoderen (i æggelederen).

I den senere del af graviditeten kan blødning i enkelte tilfælde skyldes alvorlige komplikationer. Der kan således være tale om, at moderkagen er begyndt at løsne sig, hvilket kan være farligt for barnet. I andre tilfælde kan blødningen komme, hvis moderkagen er placeret helt nede ved livmoderens åbning, og evt. dækker henover denne. Disse situationer er dog sjældne (forekommer hver især hos mindre end 0,5 % af alle gravide).

Sidst i graviditeten vil en mindre blødning ofte være et første tegn på, at fødslen er ved at gå i gang.

Symptomer på blødning under graviditeten

* En ganske lille blødning i starten af graviditeten, måske blot en pletblødning, er ofte ufarlig.
* En kraftig mørk blødning kan være tegn på begyndende abort. Særligt, hvis der også er smerter, menstruationsagtige- og krampeagtige smerter.
* Blødning fra livmoderhalsen er ofte helt lys og frisk, og der er ingen smerter. Den kan komme helt tilfældigt, eller i forbindelse med samleje. Hvis blødningen fra livmoderhalsen er meget svag, kan den vise sig som blodigt eller brunligt udflåd, og den slags småblødninger kan hos nogle fortsætte gennem hele svangerskabet.
* Mørk og ret kraftig blødning senere i graviditeten kan være tegn på, at moderkagen pludseligt er begyndt at løsne sig. I så fald er blødningen ofte kombineret med smerter i mave eller i ryg, fordi livmoderen bliver spændt og hård.
* Kraftig, lys blødning uden smerter senere i graviditeten giver mistanke om, at der er tale om blødning fra en meget lavt placeret moderkage.
* “Tegnblødningen” ved fødslens start er en relativ svag, frisk blødning fra livmoderåbningen, måske efter en periode med mange plukkeveer.

Faresignaler
Som hovedregel gælder, at en mindre blødning uden smerter hos en gravid, der har fået konstateret en normal graviditet, og som er længere end et par måneder henne, sjældent er tegn på fare. Hos gravide, hvor man ved, at blødningen kommer fra livmoderhalsen, er der ikke grund til uro, selvom der skulle forekomme flere småblødninger fra tid til anden gennem svangerskabet.

Hvis der pludseligt opstår blødning i den sene del af graviditeten, skal den gravide hurtigt komme til fødeafdelingen for at blive undersøgt. Bløder det kraftigt, skal kvinden ligge ned og tilkalde ambulance.
Hvad kan man selv gøre?

Mange gravide spekulerer på, om de har gjort noget forkert, hvis der indtræder en blødning i svangerskabet, men det kan man stort set altid fuldstændigt afvise.
Undersøgelse og prognose

Almindelige undersøgelser, ved blødning tidligt i svangerskabet, består af en gynækologisk undersøgelse for at vurdere livmoderhalsens tilstand, og derudover en ultralydsundersøgelse. Hvis den gravide er længere henne end 8-9 uger, og fostret er levende, er der som regel kun en ganske lille risiko (under 10%) for, at graviditeten ender med abort, selvom det har blødt. Det gælder stort set også i de tilfælde, hvor man ved ultralydsundersøgelsen har set en mindre blodansamling inde i livmoderen.

Ved blødning i det sene svangerskab er ultralydsundersøgelse også vigtig for at fastslå, hvor moderkagen ligger, og om der evt. er blodansamlinger inde i livmoderen. Man undersøger naturligvis også, hvordan barnet har det, bl.a. ved at måle dets hjerteslag med et særligt apparat (CTG).

Det er i dag meget sjældent, at den gravide kvinde selv er i fare, selv ved kraftig blødning, når hun blot kommer under behandling. I tilfælde af en større akut moderkageløsning vil der derimod være en betydelig risiko for barnet, som gør, at man ofte må handle meget hurtigt for at bringe det til verden. Hvorledes barnet klarer sig, vil blandt andet afhænge af, hvor langt svangerskabet er nået.

Behandling af blødning under graviditeten

* Ved en truende abort i de første 3 måneder af graviditeten er der ingen egentlig behandling. En tidlig abort skyldes nemlig oftest, at fosteranlægget fra starten er unormalt på en eller anden måde. Indlæggelse er ikke nødvendig, med mindre der er rigelig blødning. Man anbefaler, at kvinden tager det med ro, men ellers må hun blot afvente naturens gang.
* Ved truende abort efter 3.-4. måned er situationen en anden, og indlæggelse til aflastning kan komme på tale.
* Blødning fra livmoderhalsen kræver ofte ingen behandling, man kan dog evt. pensle det blødende område med et middel, der kan styrke slimhinden.
* Alvorlige blødninger i det sene svangerskab kræver akut handling. Ved større moderkageløsning vil man oftest foretage akut kejsersnit. Hvis situationen tillader det, kan man i stedet forsøge at fremskynde naturlig fødsel ved at foretage hindesprængning, så fostervandet afgår.
* Ved kraftig blødning, på grund af en lavt siddende moderkage, vil man altid foretage akut kejsersnit. Hvis blødningen er begrænset, og der er langt til fødselsterminen, vil man evt. blot forholde sig afventende, da blødningen ofte kan gå helt i ro en periode, måske flere uger, hvor barnet så kan vokse sig større. Hvis moderkagen helt dækker livmoderåbningen, skal fødslen altid ske ved kejsersnit.Pages

Categories