Værd at vide om børns fjernsynsforbrug

Mange forældre er bekymrede over deres børns fjernsynsforbrug. Allerede i en meget tidlig alder viser langt de fleste børn stor interesse for tv, computer, Nintendo osv. Men hvor meget skal de have lov at se? Og tager de skade af det? Her kan du få råd til, hvordan du tackler dine børns fjernsynsforbrug, så det ikke bliver en fordummende aktivitet, der fylder for meget i deres dagligdag.
fjernsynsforbrug
Fjernsynet er ikke en babysitter
Først og fremmest bør børns fjernsynsforbrug tage afsæt i børnenes egne ønsker og behov. Som forældre er det nemt at placere børnene foran en tændt skærm for at få ro til de huslige pligter, men det er vigtigt, at dette ikke bliver et mønster. I tilspidsede situationer kan det være helt i orden at bruge fjernsynet som en babysitter, men det bør aldrig blive en daglig rutine. Inddrag i stedet børnene i de huslige gøremål. Ikke alene vil de opnå større empati og fællesskabsfølelse, du vil også automatisk opnå en stor nedgang i dine børns fjernsynsforbrug.

Vælg gode udsendelser
Børns fjernsynsforbrug er dog ikke ubetinget noget dårligt. Børn lærer meget af at se fjernsyn og spille computer, og når først I har vænnet jer til, at fjernsynet ikke er en babysitter, bliver det relevant at overveje, hvad børnene ser. Der er jo stor forskel på, om børns fjernsynsforbrug er en form for passificering eller en lærerig aktivitet. Vælger I lærerige udsendelser, som passer til barnets alder og stimulerer dets aktuelle udviklingstrin, kan børns fjernsynsforbrug være en særdeles udviklende aktivitet.

Anledning til dialog
Når du har tid, så sæt dig sammen med dit barn og se med. Børn vil elske at sidde sammen med mor eller far, og det er en oplagt chance for at starte en dialog på barnets præmisser. Tal om det I ser og nyd fornemmelsen af at sidde tæt. Børns fjernsynsforbrug kan på den måde være en genvej til at komme tættere på hinanden. Jo yngre dit barn er, desto mere bør du involvere dig, men også hos ældre børn kan fjernsynet være en indgang til samtaler om ting, man ikke normalt får talt om.

Følg med i hvad de ser
Børns fjernsynsforbrug bliver først farligt, hvis du ikke har indblik i, hvad de ser. Lad aldrig fjernsynet køre på et tilfældigt program, når du ikke er i stuen. Nyhedsudsendelser og andre voldsomme billeder kan påvirke små børn i en negativ retning. Til de helt små er det bedst at nøjes med dvd-film, hvor du har føling med, hvad de ser.

Sæt grænser
Det er også vigtigt, at børns fjernsynsforbrug ikke tager overhånd rent tidsmæssigt. Små børn bør højst se fjernsyn 1 time om dagen. Overstiger dit barns fjernsynsforbrug 2-3 timer, er der grund til bekymring. Børn har ikke godt af at sidde stille så længe. Deres krop er bygget til bevægelse, så den kan udvikle sig og bliver stærkere. Indfør regler, hvis dine børns fjernsynsforbrug begynder at fylde for meget i hverdagen. Gør det til en vane, at de for eksempel må se en time, når de kommer trætte hjem fra institution, og at der derefter er slukket resten af aftenen.

Tags: , , ,Pages

Categories