Hvad er termin?

Termin er et begreb, som dækker over den forventede dato for din fødsel. Du kan regne din termin ud ved hjælp af en såkaldt terminsberegner, eller du kan spørge din læge eller jordemoder til råds. Når først du kender din termin, kan du følge din graviditet uge for uge og læse om fostrets udvikling, og de forandringer, der sker i din krop.

Naegels regel
Er du nysgerrig efter selv at beregne din termin, kan du anvende Naegels regel, opkaldt efter Franz Karl Naegele. Du finder din termin ved at tage dagen for din sidste menstruation, lægge et år til, trække tre måneder fra og til sidst lægge 7 dage til. Naegels regel giver et ret præcist bud på din termin.

Endelig fastsættelse af termin
Den mest præcise angivelse af din termin får du under den første ultralydsscanning, som bliver lavet, når du er 3 måneder henne i din graviditet. Her bliver barnet målt af en jordemoder med et ultralydsscanningsapparat, og herudfra fastslås din termin. Som oftest vil du under din ultralydsscanning få oplyst en anden termin, end den du selv eller din læge beregnede. Scanningen giver den mest præcise dato for termin.

Termin kun et pejlemærke

Termin angiver en dato, der ligger præcis 40 uger fra sidste menstruation. Dog betragtes det som normalt at føde mellem uge 37 og uge 42, hvorfor termin ikke er at betragte som den nøjagtige fødselsdato, men blot som et pejlemærke. Der er altså en margen på hele 5 uger omkring den beregnede termin. Særligt førstegangsfødende går ofte over tid og føder senere end til deres termin. Faktisk er det kun cirka 5 % af alle gravide kvinder, som føder præcis på deres termin. Førstegangsfødende føder som oftest i uge 41 eller 42.

Ordet termin
Termin stammer fra det latinske ord terminus, der betyder grænse eller afslutning. Udover forventet dato for fødsel, anvendes ordet termin om forfaldsdagen for betaling på et lån. Termin var af samme årsag synonymt med Fandens fødselsdag, der lå på årets to almindelige terminer, nemlig den 11.6. og 11.12.

Når din termin nærmer si
g
Når din termin nærmer sig, vil du opleve forskellige symptomer, måske endda de første veer. Det første tegn, du oplever, når din termin nærmer sig er en øget mængde udflåd. Det skyldes, at slimproppen løsner sig i takt med, at du nærmer dig termin. Slimproppens funktion er at forsegle livmoderhalsen for at hindre bakterier og urenheder i at trænge op i livmoderen. Når din termin rykker tættere på, giver slimproppen slip, og du vil måske opleve, at du bløder lidt. Det skyldes, at livmodermundingen åbner sig. Udflåd og mindre blødninger er altså tegn på, at termin og dermed fødsel nærmer sig.

Fødslen

Når du når din termin, er barnet færdigudviklet og klar til at blive født. Nu vil barnets hoved begynde at presse mod livmoderhalsen. Dette kan opleves som en tyngende fornemmelse i underlivet. Termin er ensbetydende med fødsel, og både din krop og barnet arbejde nu sammen mod det store øjeblik. Hvis du går langt over din termin, kan din fødsel sættes i gang. Spørg din jordemoder til råds, hvis du er i tvivl om noget.Pages

Categories