Undgå rygning

Rygning påvirker ægløsningen, og noget tyder på, at også mandens sædkvalitet forringes af tobaksrygning. Rygning er skadelig for barnets vækst. Det er derfor bedst at holde op med at ryge, allerede når graviditeten planlægges.

Beslut jer for et rygestop før graviditeten
At planlægge en graviditet er en god anledning til at holde op med at ryge. Det er først og fremmest for barnets skyld, men det vil samtidig være en stor helbredsmæssig gevinst for jer selv. Det vil også tit være nemmere at holde op med at ryge inden graviditeten, fordi de mange andre nye forhold i forbindelse med graviditeten kan gøre det sværere at overskue et rygestop.

Det er sundest for barnet, hvis du holder op med at ryge uden at bruge nikotintyggegummi eller -plaster. Men hvis det er vanskeligt uden disse, bør du tale med din læge eller jordemoder om det.

Det er nemmere for ikke-rygere at blive gravid

Rygestop øger muligheden for at blive gravid. Kunstig befrugtning lykkes oftere for kvinder, der ikke ryger sammenlignet med kvinder, der ryger.

Ingen rygning
Barnets vækst påvirkes, hvis du ryger eller udsættes for passiv rygning. De skadelige stoffer i tobaksrøg giver risiko for for tidlig fødsel og lavere fødselsvægt – i sjældnere tilfælde kan barnet dø. Risikoen er størst, hvis du selv ryger. Passiv rygning forøger også risikoen.

Passiv rygning

Når en gravid bliver udsat for passiv rygning, øges risikoen for, for tidlig fødsel, lavere fødselsvægt og fosterdød. Risikoen bliver større, jo mere røg kvinden udsættes for.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide ikke udsættes for passiv rygning, hverken hjemme eller på arbejdspladsen.

Hent mere information
Hent folderen “Rygning, graviditet og fødsel

Kilde: Sundhedsstyrelsen, 2010.
Pages

Categories