Værd at vide om enebørn

Der er mange myter knyttet til begrebet enebørn, og det kan gøre det vanskeligt for forældre at tage beslutningen om kun at ville have et barn. Undersøgelser af enebørn viser imidlertid entydigt, at enebørn hverken er mere forkælede, egoistiske eller asociale end andre børn. Enebørn bliver ligesom alle andre børn et produkt af den børneopdragelse de får hjemme, og det har intet at gøre med, om de har søskende eller ej.

enebørnSociale kompetencer
Enebørn kritiseres især for at have manglende sociale kompetencer. Men også her modbevises påstanden af både danske og internationale undersøgelser. Enebørn udvikler deres sociale kompetencer i daginstitutioner, skoler og fritid. Forældre til enebørn er generelt meget bevidste om at skabe et socialt netværk omkring deres børn, hvor de får modspil og udfordringer, præcis som søskende giver hinanden, og dermed opøver enebørn masser af sociale kompetencer. Det handler altså ikke så meget om, hvorvidt der er tale om enebørn eller ej, men om hvorvidt forældrene formår at skabe gode rammer for deres barn.

Tættere forhold til forældrene, men også større sårbarhed
Enebørn bliver i højere grad inddraget i de daglige gøremål i familien samt beslutninger i hverdagen. Det gør, at enebørn ofte har et meget tæt forhold til deres forældre og en stærk følelse af sammenhold, tryghed og kærlighed. Omvendt er enebørn mere udsatte, når forældrene dør, eller hvis de bliver syge. Enebørn kan hurtigt stå meget alene med problemstillingerne og store beslutninger. Men naturligvis er søskende ingen garanti for gode relationer. Der findes masser af familier, hvor de voksne børn ikke ser hinanden, og så kan situationen være den samme eller ligefrem værre, hvis man skal til at slås om arven.

Statistik
Ifølge tal fra Danmark Statistik var der i 2010 305.787 familier med ét barn og 324.931 familier med to børn, et tal der er stigende. Også i Europa generelt er antallet af enebørn stigende. Årsagerne til, at forældre vælger kun at få et barn er meget forskellige. Enkelte enebørn skyldes biologiske begrænsninger, mens et stigende antal skyldes et bevidst valg fra forældrenes side. Ønsket om mere tid, frihed, nærhed og økonomisk råderum til familien nævnes som vigtige årsager.

Ekstra ressourcer
Forældre til enebørn har ekstra tid, overskud og penge og kan dermed tilbyde deres barn ekstra ressourcer, både i form af oplevelser og opmærksomhed. Netop tid er det, som mange børnefamilier mangler, og her er det en klar fordel med enebørn. Enebørn skal således ikke kæmpe om at få deres behov for nærhed og tryghed dækket. Det giver enebørn et sundt selvværd, som de kan nyde godt af hele livet.

Forældre til enebørn
Som alt andet i livet er der både fordele og ulemper ved at vælge kun at få et barn, men er I som forældre opmærksomme på at støtte jeres barn i de svagheder, det har i forhold til ikke at have søskende, kan I give det præcis samme forudsætninger som alle andre børn. Nyd de ekstra ressourcer, som I har i familien og husk at styrke barnets sociale liv, eksempelvis ved at tage barnets venner med på ferie og til overnatninger i weekenderne.

Enebørn eller ej?
Nogle forældre vælger at få flere børn, alene fordi de synes, det er synd med enebørn, men som undersøgelserne viser, har enebørn det hverken bedre eller værre end børn med søskende. Valget om at få flere børn, bør derfor ikke alene bero på spørgsmålet om, hvorvidt det er synd eller ej, men bør udspringe fra et helhjertet ønske om flere børn. Det er vigtigt, at man som familie har både tid, plads, råd, tid og overskud til endnu et barn, da det i modsatte fald kan gå ud over både parforholdet og børnene.

Tags: , ,Pages

Categories