Er dit barn skoleklar?

Skiftet fra børnehave til skole er stort, og mange forældre er i tvivl om, hvorvidt deres barn er skoleklar. Det er vigtigt, at dit barn både fagligt, socialt og personligt er skoleklar, for at skiftet bliver en god oplevelse. Mange pædagoger opfodrer forældre til at se mere på barnets sociale færdigheder end de faglige kompetencer, når der skal træffes beslutning om, hvorvidt barnet er skoleklar eller ej. Det skyldes, at evnen til at lytte og interagere er en forudsætning for at tilegne sig viden og fungere i klassen.

skoleklar

For tidlig eller sen skolestart
Starter et barn i skole, før det egentlig er skoleklar, kan problemerne komme snigende i de senere klassetrin. Den manglende modenhed kan gøre det svært for barnet at lave selvstændige opgaver og klare sig i sociale sammenhænge såsom gruppearbejde. Også når puberteten melder sig, kan det give vanskeligheder, hvis et barn er startet for tidligt i skole. Omvendt kan man som forældre risikere, at et ellers motiveret barn fuldkommen mister sin nysgerrighed og videbegærlighed, hvis man udskyder skolestart.

Alder og fysik ikke afgørende
Det gælder derfor om at være særdeles opmærksom på sit barn for at vurdere, om det er skoleklar. Spørg pædagoger og andre fagpersoner til råds og vær ikke bange for at ændre beslutningen, hvis den forekommer forkert. Nogle børn er skoleklar længe før andre, og det er vigtigt, at de stimuleres for at fastholde deres motivation for at lære. Husk at alder og fysisk fremtoning ikke er pejlemærker for, hvorvidt et barn er skoleklar eller ej.

Sådan gør du dit barn skoleklar
Som forældre kan I hjælpe jeres barn med at blive skoleklar. Det første nøgleord er, at barnet skal være selvhjulpent. Undgå at snøre barnets sko, skære dets mad ud, tørre det om munden osv. Lad barnet klare tingene på egen hånd og dermed udvikle den selvstændighed som er nødvendig for at blive skoleklar. Det er også en god idé at lære jeres barn om, hvordan man begår sig i sociale sammenhænge samt at styrke barnets sprog. Forsøg så vidt muligt at pille de sidste babyudtryk og hjemmelavede ord af barnet inden skolestart. Det vil øge barnets selvtillid og gøre det mere forståeligt.

Det skal dit barn kunne
Hvordan ved man, om barnet er skoleklar? Her er en række pejlemærker, som kan indikere, hvorvidt jeres barn er skoleklar eller ej. Jeres barn skal have et godt sprog, være socialt robust, have et godt selvværd, kunne vente og lytte på andre, kunne udtrykke sig, være nysgerrighed og videbegærlig, kunne overholde regler, kunne modtage kollektioner beskeder, have en forståelse for sociale spilleregler, være selvhjulpen og besidde koncentrationsevne. Opfylder jeres barn disse kriterier, er det skoleklar.

Tags: , , ,Pages

Categories