Få et bedre familieliv

Det kan være svært at skabe et balanceret familieliv, hvor der er tid og overskud til både parforhold, børn og arbejde. For at skabe de bedst mulige forudsætninger for et godt familieliv, er det vigtigt, at I samstemmer forventninger, skaber struktur i hverdagen, overholder indbyrdes aftaler, hjælpes ad og husker at bede om hjælp, frem for at blive stressede og irritable. Hvordan det perfekte familieliv ser ud, er naturligvis individuelt, men det er under alle omstændigheder fornuftigt at tage sit familieliv op til revision og vurdere om der er noget, man med fordel kunne lave om på.

familielivSamstem forventninger
Første skridt mod et bedre familieliv er en diskussion omkring hvad I ønsker, og hvilke forventninger I har til hinanden. Inddrag gerne børnene i denne samtale. Tal om, hvad I hver især ønsker jer, både i det daglige og på længere sigt. Hvor skal I på ferie? Skal der laves noget om i boligen? Skal pligterne fordeles anderledes? Hvad skal weekenderne bruges til? Er der ting, som går jer på? Jo mere I får talt jeres ønsker og frustrationer igennem, jo nemmere er det at undgå kontroverser i dagligdagen.

Struktur
Struktur giver et familieliv med mere overskud. Struktur hjælper jer til at prioritere jeres tid og lægge vægt på det, I finder vigtigt. Umiddelbart lyder struktur måske kedeligt, men faktisk er et struktureret familieliv den bedste forudsætning for spontanitet og impulsive idéer. Det skyldes, at strukturen skaber ro i hverdagen og sikrer jer, at I når det, I finder vigtigst. Dermed opnår alle parter et overskud og en frigivet tid og energi, som inviterer til spontanitet. Skriv ned, hvordan I ønsker jeres familieliv struktureret – og husk tid til sjove ting.

Overhold aftaler
Beslut jer for at afholde de indbyrdes aftaler lige så respektfuldt som I overholder aftaler med jeres arbejdsgiver. Har I besluttet jer for en kærestedag, hyggeaften med børnene eller en god middag med stearinlys, så gør det, også selvom I er trætte. Ved at overholde aftalerne, skaber I et familieliv med integritet. Planlæg løbende, hvilke aktiviteter I ønsker skal være en del af næste uges familieliv og skriv dem ned, så I binder jer for aftalen.

Bed om hjælp
Både mænd og kvinder kan have svært ved at bede om hjælp i det daglige. I et moderne familieliv har begge parter som oftest travlt, og man ønsker derfor ikke at række hånden ud. Men føler du dig stresset og udbrændt, vil det uundgåeligt påvirke dit familieliv. Du bliver irritabel, skælder ud og hører ikke efter, når dine børn taler til dig. Vent derfor ikke til det store skænderi, men bed om hjælp så snart du mærker de første advarselssignaler. Ved at hjælpe hinanden skaber I et familieliv med stort sammenhold, og I virker samtidig som rollemodeller for jeres børn.

Vær nærværende
I et travlt familieliv kan det være svært at praktisere nærvær i det daglige. Når hovedet er fyldt med pligter og arbejde, kan det nemt overskygge middagsmaden, legen med børnene og aftenhyggen med partneren. Men nærvær er noget, der kan optrænes. Hver gang du tager dig selv i at være et andet sted i tankerne, så øv dig i at være mentalt tilstede i aktiviteten. Dine børn og din partner vil tydeligt kunne mærke forskellen, og du vil opleve, at du selv bliver gladere og får mere energi. Uden nærvær er det meget svært at opbygge et godt og sundt familieliv.

Tags:Pages

Categories