Babys udvikling 6-9 måneder

I løbet af babys udvikling 6-9 måneder sker der store forandringer i kroppens stabilitet. Balance og finmotorik forbedres, og det samme gør øje-hånd-koordinationen og babys evne til at spise selv. Det er også i løbet af babys udvikling 6-9 måneder, at nogle børn begynder at kravle eller mave sig frem. Synet og sproget styrkes fortsat under babys udvikling 6-9 måneder, og barnet begynder at kunne genkende enkelte ord.

babys udviklingGrovmotorik
Grovmotorikken forbedres markant i løbet af babys udvikling 6-9 måneder. Barnet har nu tilstrækkelig styrke til at mave sig frem og begynder måske at kravle. Barnets ryg er stærk nok til, at barnet kan sidde op selv. De store grovmotoriske succesoplevelser under babys udvikling 6-9 måneder er med til at øge selvstændigheden. Nu kan barnet selv bevæge sig omkring og få større indflydelse på, hvad det vil kigge på og lege med. Det betyder, at der i løbet af babys udvikling 6-9 måneder sker en mental udvikling sideløbende med den motoriske. Barnet får øget kontrol over sin krop og vilje og kan i højere grad tilfredsstille sine egne ønsker omkring leg og stimulation.

Se hvad jeg kan
De store motoriske spring i babys udvikling 6-9 måneder betyder, at baby nu har evnen til at rulle rundt, først fra mave til ryg, siden fra ryg til mave. Baby er også i stand til at stå på alle fire og rokke frem og tilbage. Mange børn begynder også at klappe og vinke i løbet af denne periode. Mod slutningen af babys udvikling 6-9 måneder vil nogle børn forsøge sig med de første skridt, mens de støtter sig til noget.

Finmotorik
Grovmotorik og finmotorik hænger sammen. Så snart arme og hænder kan bevæges i alle retninger, fordi barnet kan sidde selv, opnås der store skridt i retning af bedre finmotorik. I løbet af babys udvikling 6-9 måneder vil barnet opnå bedre kontrol over sine hænder og fingre og formå at bruge begge hænder samtidig. Samtidig videreudvikles øje-hånd-koordinationen, så barnet bedre kan gribe ud efter det, som øjnene får øje på. I takt med denne udvikling, vil mange børn få en øget interesse i at spise selv.

Reflekser 6-9 måneder
I begyndelsen af babys udvikling 6-9 måneder udvikles den såkaldte falderefleks forover, som betyder, at barnet tager fra med hænderne, når det falder forover. Senere i babys udvikling 6-9 måneder kommer også falderefleks til siderne, som gør barnet i stand til at tage fra, hvis det vælter til siden, mens det sidder. Disse reflekser bevares resten af livet.

Sprog
I løbet af babys udvikling 6-9 ord, lærer barnet at forstå og genkende enkelte ord, for eksempel hov, av, mor eller far. Babys pludren udvikler sig og får større variation både i styrke og længde. Omkring halvvejs i babys udvikling 6-9 måneder vil barnet være i stand til at gentage lyde fra forældrene og pludre i to stavelser.

Syn og spisning
Babys udvikling 6-9 måneder indebærer en stadig udvikling af synet. Barnet lærer at skelne mellem ting tæt på og langt væk. Det følger bevidst ting, der bevæger sig eller falder på gulvet, og begynder at forstå begreber som nærmer sig og fjerner sig. I takt med forbedret syn og finmotorik, øges barnets evne til at spise selv. Barnet kan holde om kruset med begge hænder og drikke selv. Det kan undersøge maden med fingrene og har en forbedret motorik i læber, kæbe og tunge.

Tags: , ,Pages

Categories