Barnets udvikling 3-6 år

Barnets udvikling 3-6 år er central i formningen af barnets grundlæggende personlighed. Perioden kaldes ofte for legealderen, idet legen har en stor betydning for barnets selvforståelse og opfattelse af omverdenen. Barnet leger sig så at sige til ny viden og personlig identitet. Selvstændigheden øges, og sproget udvikles i stor hast.

barnets udviklingMotorisk udvikling
I løbet af barnets udvikling 3-6 år vokser barnet cirka 2 centimeter om året, og tager cirka 7 kilo på årligt. Musklerne styrkes, og arme og ben vokser hastigt. Mod slutningen af barnets udvikling 3-6 år, ændrer kroppen sig fra at være buttet til at være mere langlemmet. I denne alder er det vigtigt at stimulere barnets til fysisk aktivitet. Både leg indenfor og udenfor, med andre børn og alene er med til at udvikle og styrke barnets motoriske udvikling.

Sociale færdigheder
Barnets udvikling 3-6 år er stadig præget af en høj grad af umodenhed. Barnet er stadig meget afhængigt af forældrene, men søger mere og mere kontakt med andre – både børn og voksne. Barnet kan selv tage initiativ og opfatter omverden mere nuanceret end før. Barnets udvikling 3-6 år sker primært gennem leg. Samtidig efterligner barnet de voksne, hvorved nye færdigheder indlæres.

Sprog
Via spørgsmål og svar formes sproget kontinuerligt gennem barnets udvikling 3-6 år. Stort set al handling kombineres med tale. Barnet fortæller både, hvad det selv gør, og hvad andre gør. Der bliver stillet spørgsmål om alt. Hv-ordene er således en vigtig del af barnets udvikling 3-6 år. Det er også gennem de mange spørgsmål, at barnet får en større forståelse for sig selv og omverdenen.

Forestillingsevne
I og med at selvforståelse øges gennem barnets udvikling 3-6 år, bliver barnet også bevidst om sit køn og sin rolle som enten pige eller dreng. Forestillingsevnen udvikles, og der kan opstå mange mareridt og uhyggelige tanker, som gør barnet bange. Barnet lærer, at der er ondskab og farer i verden, og i takt med, at forestillingsevnen bliver mere raffineret, kan denne viden fylde stadig mere hos barnet.

Fra børnehave til børnehaveklasse
I løbet af barnets udvikling 3-6 år, skal barnet gøres klar til skolen. Førskolebarnet vil som oftest være nysgerrigt med hensyn til bogstaver, tal, farver med mere, en interesse, der vokser i takt med, at skolestart nærmer sig. Mod slutningen af barnets udvikling 3-6 år, stopper barnet i børnehave, og tiden i daginstitution er dermed definitivt slut.

Kost
En anden god måde at støtte barnets udvikling 3-6 år er gennem kosten. Førskolebørn både kan og bør spise det samme som den øvrige familie. Undgå at lave specialmad, da det kan udløse kræsenhed. Sørg for at give barnet varieret kost med masser af grønt, fibre, fisk og mælk. I nogle børnehaver serveres der mad for børnene, mens det i andre institutioner er forældrenes ansvar at smøre madpakke. For at undgå stress om morgenen, kan det være en god idé at gøre madpakken klar aftenen før, så den er lige til at lægge i tasken om morgenen.

Tags: , , ,Pages

Categories